Accommodatie- plan Sport

De gemeente Lansingerland wil de sportiefste gemeente in Nederland worden. Sporten gaat niet zonder accommodaties, velden en faciliteiten.

De kaders daarvoor worden vastgelegd in het accommodatieplan sport 2021-2030 dat afgelopen gemeenteraad is vastgesteld. Dit accommodatieplan is gebaseerd op de sportvisie die begin 2019 werd vastgesteld. Er is maanden gediscussieerd over dit accomodatieplan voordat het nu uiteindelijk is goedgekeurd. Wat D66 betreft had dit wel wat sneller gekund maar de inbreng van alle fracties is nu wel op goede wijze meegenomen. We blijven sport gemeentebreed bekijken maar tegelijk houden we aandacht voor specifieke situaties in de kernen. In de discussie kwam ook terug dat als je de sportiefste gemeente wilt zijn dit ook financiële consequenties heeft. De discussie over geld wordt vervolgd in de tarievennota die later aan de orde komt. Tenslotte werd het college middels een motie gevraagd bij de ruimtelijke planning rekening te houden met een vierde sportpark of kleinere buitensportlocatie. Met het accomodatieplan is een goede basis gelegd voor de verdere groei en bloei van sport in Lansingerland.