Toekomst na val college

Begin juni is naar aanleiding van de zondagsopening het college van VVD, CDA en SGP gevallen. In de raad van 19 juni 2018 schetst onze fractievoorzitter hoe hij de toekomst ziet.

Bijdrage in de raadsvergadering

De val van het college is een gevolg van een slechte samenwerking tussen raad als geheel en college. Waarbij minimale coalities worden gevormd, en dan partijen in coalitie en oppositie vanwege al dan niet persoonlijke problemen elkaar weinig gunnen. En bepaalde partijen, en dus ook een deel van onze burgers, buitenspel gezet wordt of zichzelf gedwongen voelt buitenspel te staan. Dit is niet goed voor de burgers dus we moeten zoeken naar een oplossing hiervoor.
D66 wil dat we naar een oplossing gaan waarbij geen enkele burger meer in het verdomhoekje zit! Rechtse mensen niet, linkse mensen niet, liberalen niet, christelijke partijen niet, gemeentebelangers niet, progressieve mensen niet, en ook niet mensen die zichzelf in geen enkel hokje zien.

D66 wil een Kapelle waarbij iedereen meedoet. Als dat al niet in Kapelle kan, dan moeten we ons schamen.

Wat is daarvoor nodig:
1) Een echt raadsbreed akkoord zonder voorafgaand coalitieakkoord
2) Om dit mogelijk te maken zullen mensen die niet met elkaar door een deur kunnen, of over persoonlijke zaken heenstappen en met elkaar eruitkomen, of conclusies trekken en de weg vrijmaken voor mensen die wel met elkaar door een deur kunnen

Hoe zie ik dat voor me:
1) Het huidige coalitieakkoord wordt de prullenbak ingegooid en we gaan de komende tijd een echt raadsbreed akkoord maken. Waarbij wat ons betreft ook nog gekeken kan worden naar het betrekken van inwoners. Het is van het grootste belang dat dit een goed akkoord wordt, dat is belangrijker dan dat we zo snel mogelijk iets hebben. We kunnen hierbij trouwens ook veel onderwerpen vrij laten.
2) In de tussentijd blijven de huidige twee wethouders voorlopig aan en moeten we een oplossing vinden voor het vertrek van Marco Kleppe
3) Nadat we een raadsbreed akkoord hebben gaan we daar goede en voor iedereen acceptabele wethouders bij zoeken

Dus samenvattend:
1) Iedere oplossing waarbij we bepaalde partijen en mensen buitensluiten is een slechte oplossing
2) We zijn het de inwoners van Kapelle verplicht er samen uit te komen
3) Het is tijd voor nieuwe politiek in Kapelle, waarbij we niet bang moeten zijn om radicale stappen te nemen en soms wat onzekerheid tegemoet gaan
4) Het doel is een Kapelle waarbij iedereen meedoet!