Nee-Ja sticker standaard voor reclamedrukwerk

D66 Kapelle heeft een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Vanwege te weinig steun is dit uiteindelijk ingetrokken.

Hoe is het verlopen in de raad?

D66 Kapelle heeft een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Dit voorstel werd in de raadsvergadering van 26 november 2019 oordeelvormend besproken.

Helaas was voor de gehele rest van de raad het mogelijk beperkte negatieve effect op sommige winkels belangrijker dan het belang voor het milieu. Daarom is na de vergadering het iniatiefvoorstel teruggetrokken. Zie ook deze link.

Wat hield het voorstel in?

Momenteel krijgt iedereen die geen nee/ja sticker of nee/nee sticker op hun brievenbus hebben ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus. Volgens het nieuwe voorstel moeten inwoners actief aangeven door een ja/ja sticker dat zij ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen, anders worden alleen huis-aan-huis bladen bezorgd. Iemand die ook geen huis-aan-huis bladen wil kan dit nog steeds met een nee/nee sticker aangeven.

Met dit voorstel wil D66 Kapelle een volgende stap zetten naar minder afval en een beter milieu. Het voorstel draagt bij aan het doel van de gemeente Kapelle om te komen tot 100 kg restafval in 2020, en het sluit ook aan bij de ambitie 4 uit het Strategisch Kompas: Vaart maken met duurzaamheid.

Wat D66 betreft worden hiermee ook 2 basisprincipes voor duurzaamheid ingevuld:
• Afval voorkomen is belangrijker dan achteraf scheiden en restafval verbranden
• De duurzame optie moet de standaardoptie zijn, en je moet moeite doen voor een niet-duurzame keuze.
Nu is dat vaak andersom.

Eventuele geringe financiële gevolgen voor de gemeente (zoals bijvoorbeeld minder opbrengst oud papier) wegen niet op tegen de milieuvoordelen van het voorkomen van productie en transport van de folders. Voor winkeliers komen er steeds meer alternatieven zoals online folders, en zeker kleine lokale ondernemers maken vaak al gebruik van huis-aan-huis bladen, waarvan het belang nu zal toenemen. De kosten voor verspreiding van de overgebleven papieren folders zal door de geringere aantallen afnemen en de folders zullen terechtkomen bij mensen die echt geïnteresseerd zijn.

In Amsterdam, waar dit systeem al ingevoerd is, is het aantal huishoudens met ongeadresseerde reclame met bijna 60% afgenomen. Volgens inschatting van Milieu Centraal valt per huishouden elk jaar 32 kilo ongeadresseerde reclame op de deurmat, dat vaak ongelezen in de afvalbak belandt.