Debatbijdrage Kadernota

In welke stad wil ik dat mijn kinderen opgroeien? Waar ze leren lopen, naar school gaan, spelen met vriendjes? In welke stad wil ik dat ze veilig van A naar B kunnen fietsen? Waar ze dezelfde gekke dansmoves ontdekken bij Sebas in de Vijhestraat, als waar ik dat deed? In welke stad wil ik dat mijn kinderen verliefd kunnen worden, op wie ze dat willen? En in welke stad wil ik dat ze werk vinden, op zichzelf gaan wonen en gezond oud worden?

Voorzitter, die stad is Harderwijk. Het Harderwijk van de toekomst, en al klinkt alles hiervoor vanzelfsprekend, dat is het niet. Wij, hier, als vertegenwoordigers van bijna 49000 inwoners -plus mijn twee kindertjes- kunnen het verschil maken.

Grote verantwoordelijkheid

Dat is een voorrecht en een grote verantwoordelijkheid. Die we hier samen dragen. Soms maak ik me daar wel eens zorgen om. Net als in het land lijkt ook hier een vergrootglas te liggen op de verschillen, in plaats van op de overeenkomsten. We zijn soms hard tegen elkaar. Op de persoon, in plaats van de bal. 

Ik wil daarom beginnen met een oproep, voorzitter. Aan eenieder hier in de gemeenteraad: Luister naar elkaar. Zoek wat verbindt. Wees lief. De overeenkomsten zijn groter dan de verschillen. En bedenk hoe bevoorrecht wij zijn, om verschillen te overbruggen en in vrijheid deze stad te kunnen sturen. 

Is onze bouwtekening al helemaal af? Nee. En ook wij kijken uit naar nadere invullingen. We hebben samen nog werk te doen.

Energiearmoede

In het Harderwijk van de toekomst is niemand bang voor de energierekening. Momenteel hebben kunnen steeds meer mensen hun rekeningen niet betalen. En dit gaat niet alleen om de kleinste portemonnees. Niet iedereen heeft de middelen om zijn huis te verduurzamen, zoals isoleren. En juist die mensen worden nu getroffen. 

Wat kan het college betekenen voor mensen die nu behoefte hebben aan oplossingen? Kunnen we de mensen die het hardst getroffen worden en de mensen die tussen wal en schip vallen bij de regelingen die er nu zijn, ondersteunen? En niet alleen de winter door, maar met oplossingen voor de lange termijn. Wij zien graag een actieplan voor duurzame en betaalbare woningen voor iedereen, voor nu en in de toekomst. Ik vraag het college om hierop te reageren en hoor ook graag van andere fracties hoe die hierover denken.

Openbaar basisonderwijs

In de stad van de toekomst kan ieder kind kiezen naar welke school basisschool hij of zij gaat. En voor je kansen moet het niet uitmaken of je naar een school in Drielanden of het centrum gaat. En voor je levensovertuiging moet het niet uitmaken of je Waterfront of Stadsweiden woont. We maken ons zorgen om het openbaar onderwijs dat onder druk staat.
College, deelt u onze zorgen? Zijn er plannen om het openbaar onderwijs te versterken? Welke stappen is het college van plan om te zetten om segregatie in het onderwijs tegen te gaan?

Versterken VMBO en MBO

In de stad van de toekomst bieden we plek aan vakprofessionals voor alle sectoren. Er is niet alleen een sterke behoefte aan IT-specialisten, artsen en advocaten. De stad heeft maar één burgemeester nodig en die zetel is gelukkig al wel gevuld. We hebben zorg- en horeca-personeel, pedagogisch medewerkers, politiemensen en creatieven nodig die de stad kleur geven.
Met het onderwijs hiervoor zit het wel snor, maar het verdient een een uitdagende, moderne en gezonde leeromgeving. We zien de noodzaak voor nieuwbouw en verbouwingen en willen gaan voor het beste onderwijs en versterking voor het vmbo en mbo. Ook voor een aantrekkelijke stad vol talent. Maar we worstelen wel met de constructie die 8ton per jaar van de harderwijkse begroting vraagt. Voor het college de vraag: zijn er andere mogelijkheid en dan deze structurele invulling in de begroting om het vmbo en het mbo te ondersteunen bij hun bouwplannen? En bent u al bezig met een lobby richting Den Haag om de benodigde middelen te krijgen?

Op weg naar de toekomst

In het Harderwijk van de toekomst, daar zijn we nog niet. We zijn wél op de goede weg. Met elk goed voorstel komt deze stad van de toekomst dichterbij. We zijn blij om te zien in de kadernota dat er werk gemaakt gaat worden van onder andere de invulling van verduurzaming (met de transitievisie warmte en circulair economiebeleid) en het onderzoeken van een woonplek voor de woonwagenbewoners. We kijken uit naar het collegeprogramma en de concrete plannen. Tijdens de begroting zullen we het totaalplaatje van alle voorstellen goed kunnen beoordelen. Voor nu: veel wijsheid gewenst.