Dirk Tuin

Dirk Tuin - Beeld: Anne Brassien

Maak kennis met Dirk

  • 63 jaar
  • Amsterdam
  • Harderwijk, Drielanden

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Harderwijk als corridor tussen het oude en nieuwe land zowel natuurlijk als cultureel en economisch.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer natuur
  • Meer woonruimte
  • Meer aandacht voor zorg, onderwijs en nieuwkomers

Wat betekent D66 (Harderwijk) voor jou?

D66 brengt democratie het best in praktijk, door goed contact met burgers/ kiezers.

Lievelingsplek in Harderwijk?

Het water!

Ik kook graag! Daarnaast vind ik het water echt heerlijk. Om te zwemmen, SUP’en of op uit te kijken vanaf bijvoorbeeld Walhalla.

Els Borst, de medisch-ethische dillema’s.