Verduurzamen erfgoed en monumenten hogere prioriteit

Het is gelukt om meer prioriteit te geven aan duurzaamheid in ons erfgoedbeleid. Op aandringen van raadslid Joris Krouwels toont Haarlem extra ambitie voor het versterken van de dienstverlening. Bovendien gaat Haarlem werken met het afwegingskader van Rijksdienst voor Erfgoed en start de gemeente Haarlem met een pilot met ‘sneltoetscriteria’ voor duurzaamheidsmaatregelen van monumenten. Zo krijgen Haarlemmers handvatten om hun monumentale woning te verduurzamen met respect voor de cultuurhistorische waarde.

“Monumenten vertellen belangrijke verhalen uit het verleden, maar daar moeten wij ook een verhaal aan toevoegen. Één van een duurzame toekomst.”

Haarlems Erfgoedbeleid

Afgelopen maand stelde het college de Erfgoednota vast. In dit beleid legt de gemeente vast hoe wij de aankomende tien jaar omgaan met onze monumenten en ons erfgoed. “Haarlem is en blijft een erfgoedstad met veel monumenten,” aldus raadslid Joris Krouwels, “We hebben de plicht om die goed te beschermen. Maar ook onze duurzaamheidsambities staan ook als een huis. We zetten in op zo veel mogelijk duidelijkheid en een minder complex proces voor de Haarlemmers die in een monument wonen. D66 is blij dat wij de handvatten geven.”

Afwegingskader Verduurzaming van monumenten

Dit jaar publiceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een afwegingskader voor het verduurzamen van monumenten. Dit kader is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij vergunningverlening en beleidsvorming met betrekking tot verduurzamen van (rijks)­monumenten. Het richt zich voornamelijk op veelvoorkomende ingrepen. Denk aan het isoleren van woonhuizen.

“Juist deze ingrepen mogen een hoge prioriteit krijgen; ze hebben invloed op Haarlemmers en ze dragen direct bij aan een duurzame stad en een lagere energierekening. Bovendien schept dit meer duidelijkheid. Al blijft het met monumenten veel maatwerk.”

Het afwegingskader wordt als uitgangspunt vastgesteld voor monumenten in Haarlem, wat het proces moet versoepelen.

Sneltoetscriteria
duurzaamheids-maatregelen

Daarnaast onderzoekt Haarlem de mogelijkheden voor het vereenvoudigen van het proces voor duurzaamheidsmaatregelen zoals vensterisolatie of vloerisolatie. Er is een pilot gedaan om het proces van vergunningverlening eenvoudiger en sneller te maken voor huizeneigenaren. Met Pré Wonen is in de Patrimoniumbuurt als een alternatief proces ontwikkeld. Als een duurzaamheidsmaatregel eenmaal beoordeeld is, wordt dit opgenomen in sneltoetscriteria.

Dit was wat D66 Haarlem betreft ook hard nodig. In de Patrimoniumbuurt stonden meer dan 10 sociale woningen (meer dan) een jaar leeg omdat de vergunningen niet op orde waren. Wij gaan ervan uit dat meer Haarlemmers gebruik kunnen maken van deze sneltoetscriteria. Daar blijven we als fractie naar vragen.

Geen nieuw beleid voor zonnepanelen op daken

 “Ik ben afgelopen weken met veel Haarlemmers in gesprek gegaan om te praten over het verduurzamen van woningen. Zonnepanelen zijn veel aan bod gekomen, maar daar veranderen we de regels nu niet voor. In 2022 hebben we met succes veel meer mogelijk gemaakt dan eerst kon. Dankzij twee voorstellen van D66 kleurt de kansenkaart voor zonnepanelen veel groener. Dat is een mooi resultaat. En dat ging bovendien absoluut niet vanzelf in de raad. Aan dat beleid sleutelen we voorlopig niet.”

De volledige erfgoednota Haarlems Erfgoed, Verbindende kracht in de stad (2024-2034), is te lezen op de website van de gemeente.