Terugblik op het eerste jaar

De gemeenteraadsverkiezingen zijn een jaar oud. Vijf Haarlemse D66’ers zitten op een raadszetel. Zij benoemden twee commissieleden en bovendien ook een wethouder in het college van B&W. De fractie blikt terug! Vandaag aan het woord Dimitry van den Berg en Thessa van der Windt.

Dimitry van den Berg:
“Als democraat luister ik en maak ik afwegingen”

“De politiek luistert niet”; dit is een klacht die ik vaak hoor. “Daar ga ik wat aan doen”, dacht ik, omdat het een fundamentele behoefte van mensen is om gezien en gehoord te worden.

Om betrokken te raken bij de stad heb ik tot dusver meer dan 20 koffiegesprekken gehad met allerlei betrokken mensen: inspirerende en leuke gesprekken met mensen die hart hebben voor onze prachtige stad. Soms waren we het met elkaar eens, andere keren hadden we een verschillende mening. Als ware democraat luister ik en maak ik afwegingen, maar uiteindelijk komen de dossiers waarbij ik een keuze moet maken.

Maar wat betekent luisteren dan eigenlijk? Leidt het tot fundamenteel andere keuzes? Dat is lastig te zeggen. Want hoe goed je ook luistert, soms kies je als raadslid, als fractie, als Democraat, toch voor een verandering waar veel mensen tegen zijn. Je doet dit omdat ons idee van hoe de samenleving eruit moet zien fundamenteel anders kan zijn dan hoe anderen dat zien.

Ik zal echter blijven luisteren, afwegen en kiezen. Ik geloof dat juist in die voortdurende dialoog, hoe complex en uitdagend deze ook kunnen zijn, de ware kracht van onze democratie ligt. Dus de uitnodiging voor de kop koffie staat nog steeds open.

Beeld: An-Jes Oudshoorn

Thessa van der Windt: “Vol inzetten op toegankelijkste stad in 2030.”

“In september 2022 ben ik lid geworden van de commissie Samenleving. De commissie Samenleving bereidt alle stukken op het gebied van onderwijs, zorg, bijstand en sport voor.

In juni 2023 heeft de gemeenteraad het Strategisch huisvestingsplan onderwijs vastgesteld. In dit plan is per school beschreven of de huisvesting een voldoende scoort. Veel scholen scoren helaas een onvoldoende. De komende jaren gaat de gemeente ruim 30 miljoen euro uitgeven aan betere schoolgebouwen.

Bijna 1 op de 9 Haarlemse jongeren maakt gebruik van jeugdzorg. Met ingang van 1 januari 2024 eindigt de lopende aanbesteding voor Jeugdzorg. Samen met de omringende gemeenten werken we aan een goede overgang naar de vier nieuwe aanbieders die verantwoordelijk worden voor alle zorg aan onze jongeren.
De uitvoering van de bijstand en allerlei gemeentelijke aanvullende regelingen is een van de kerntaken van de gemeente (en de gemeente geeft er een substantieel deel van de begroting aan uit). Op verzoek van D66 zal het college vanaf nu jaarlijks een verantwoording schrijven over hoe het gaat met deze groep Haarlemmers.

Tot slot heeft D66 zich vol overgave ingezet om de toegankelijkheid in de stad te verbeteren. Haarlem wil in 2030 de meest toegankelijke stad van Nederland te zijn, maar er is nog een hele lange weg te gaan. We gaan hier ook het komende politieke jaar vol op inzetten.

Beeld: D66 Haarlem – Sander van der Torren