D66 steunt nieuwe parkeerplannen

In veel wijken in Haarlem staan zoveel auto’s geparkeerd dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. Auto’s worden daarnaast vaak op de stoep geparkeerd en dat brengt soms gevaarlijke en ontoegankelijke situaties met zich mee. Haarlem heeft, na Den Haag, het hoogste aantal auto’s per vierkante kilometer in Nederland. Het reguleren van parkeren is daarom een noodzakelijke stap om de stad groener, toegankelijker, veiliger en leefbaarder te maken. D66 is daarom een voorstander van een vergunningenstelsel voor bewoners en ondernemers, met betaald parkeren voor bezoekers. Waarbij we een maximum stellen aan het aantal auto’s per huishouden en per wijk. Hiermee kan ruimte worden vrijgemaakt voor bomen, geveltuinen, fietsenrekken en spelende kinderen. Die ambitie is ook terug te lezen in ons verkiezingsprogramma `Voor een stad met ambitie´.

Coalitieakkoord

In het Haarlemse coalitieakkoord is opgenomen dat het betaald parkeren zal worden uitgebreid. Onlangs presenteerde het College de uitwerking van deze plannen om de groeiende parkeerproblematiek aan te pakken. Het voorstel van het college gaat over het invoeren van  betaald parkeren in elf wijken. Per wijk komt er een vergunningenplafond, zodat er niet meer vergunningen in een wijk worden uitgegeven dan dat er parkeerplaatsen zijn. Ook verlagen we het aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten. Bij nieuwbouw wordt in principe op eigen terrein geparkeerd.

Start in 2024

Als het voorstel wordt vastgesteld gaan de eerste wijken in 2024 over op het nieuwe systeem. D66 Haarlem is blij met deze stap en steunt de plannen om de parkeerdruk in onze stad te verminderen en de leefbaarheid en toegankelijkheid te vergroten.

Reageren kan tot 30 november

De uitgebreide plannen zijn te vinden op de website van de gemeente. Haarlemmers kunnen tot 30 november op de plannen reageren. In het eerste kwartaal van 2023 beslist de gemeenteraad definitief over de uitvoering van de plannen. Hier kun je de parkeernota vinden.