D66 Haarlem komt in actie voor toegankelijkheid!

We willen dat Haarlem een stad is waar iedereen makkelijk zijn weg kan vinden. Ook mensen die blind of slechtziend zijn, slecht ter been zijn of een rolstoel gebruiken. D66 zet zich daarom in voor toegankelijkheid. Maar, vorige week hebben D66 raadsleden Joris Krouwels, Thessa van der Windt en An-Jes Oudshoorn ervaren dat we nog een lange weg te gaan hebben om de toegankelijkheid te verbeteren. Met Pauline van Heuven van Drempelloos Haarlem gingen we geblinddoekt de straat op.

Beeld: Drempelloos Haarlem

Blind vertrouwen op onze begeleiders

Pauline nam onze fractieleden mee de straat op, om te ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Gelukkig konden we blind vertrouwen op onze begeleiders, want het was niet makkelijk. We voelden hoe ingewikkeld het is om langs verkeerd gestald fietsen te manoeuvreren, hoe lastig hobbels en randjes kunnen zijn en hoe belangrijk het is dat nieuwe bomen op de juiste plaats geplant worden. Ook een botsing met een auto die illegaal op de stoep geparkeerd stond was helaas niet te voorkomen. Wil je zien hoe het ons verging? Het filmpje vind je op de Facebookpagina van Drempelloos Haarlem.

Meer actie nodig voor toegankelijkheid

We hebben aan den lijven ondervonden hoe vervelend kleine randjes, hoge drempels en ontbrekende geleidelijnen zijn als je blind of slechtziend bent. Ook voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn kunnen kleine problemen in de openbare ruimte een groot obstakel zijn. Daarom moet de gemeente in actie komen om kleine problemen voor de toegankelijkheid snel op te lossen.

Motie: niet alleen afstemmen, ook actie ondernemen

Om te zorgen dat er actie ondernomen wordt op straat diende D66 bij de Kadernota 2024 de motie “Meer actie voor toegankelijkheid!” in. Dat deden we samen met Actiepartij, PvdA, CDA, ChristenUnie, Jouw Haarlem, SP, Partij voor de Dieren en OPHaarlem.
 
De motie gaat over een coördinator toegankelijkheid: het college stelt in 2024 zo’n coördinator aan, om te zorgen voor betere afstemming rondom toegankelijkheid. D66 vindt dat afstemming alleen niet genoeg is, maar dat er ook actie nodig is. De motie werd aangenomen en verzoekt het college om:

  • Bij de begroting 2024 een voorstel te doen om de coördinator toegankelijkheid ook in 2025 en 2026 aan de slag te laten gaan;
  • Indien nodig bij de begroting 2024 incidentele middelen ter beschikking te stellen aan de nieuwe coördinator toegankelijkheid, voor het uitvoeren van snelle, effectieve maatregelen op straat om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren;
  • Bij het treffen van maatregelen ten behoeve van de toegankelijkheid ook belangenvertegenwoordigers te betrekken. 

Een belangrijke stap op weg naar een toegankelijker Haarlem!

Beeld: Drempelloos Haarlem