Onze nieuwe burgerraadsleden

Op 19 april 2022 zijn Nicoline Mulder, Dennis de Jager en Nol van Est beëdigt als burgerraadsleden.