De presidium vergaderingen worden vertrouwelijk

Helaas heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten om vergaderingen van het presidium (een apart overleg waar alleen de fractievoorzitters van alle partijen in de raad bij aanwezig mogen zijn) als vertrouwelijk te bestempelen.

Uiteraard vinden wij dit teleurstellend. Voor D66 hoort dit gewoon niet bij goed openbaar bestuur. We zullen er dan ook na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw een stevig onderwerp van gesprek van maken.

Met meer zetels voor D66 in de gemeenteraad wordt dit doel gemakkelijker te bereiken. Dus ook al zijn de gemeenteraadsverkiezingen “pas” over een kleine vijf maanden, we rekenen op jullie stem om deze situatie weer recht te kunnen trekken.

Beeld: D66 Gemeente Epe