Het naadje van de kous

De gemeenteraad controleert en wil het naadje van de kous weten.

Aan de tand voelen

Een van de taken van de gemeenteraad is om het college van burgemeester en wethouders te controleren. Zoals de tweede kamer de regering, het kabinet, de ministers controleert. Deze week hebben we een bijzondere controle op de agenda: een interpellatie. Een zeer stevig controlemiddel waarbij een wethouder kan worden ‘doorgezaagd’ over een specifiek probleem. Het komt zelden voor dat een bestuurder op deze wijze aan de tand wordt gevoeld. Wat is er aan de hand?

Van de hoed en de rand

Op zaterdag 30 januari stond er een paginagroot artikel in de Stentor over een van onze wethouders. Het wordt breed uitgemeten dat de wethouder wist dat de gemeente afspraken had gemaakt over het aanleggen van een tweetal uitritten op gemeentegrond. En dat die afspraken in strijd waren met het gemeentelijke bestemmingsplan. Hij wist van de hoed en de rand. Toch zei de wethouder in de commissievergadering van de gemeenteraad dat hij niet wist of er afspraken waren gemaakt. Ondanks dat de wethouder hierover in een hoorzitting enkele maanden eerder klip en klaar is geïnformeerd. Ook maakte hij uitgebreid excuses aan omwonenden. De wethouder heeft iets uit te leggen.

Morgen wordt de vis er weer in verpakt

In het artikel in de Stentor wordt gesteld dat de wethouder heeft gelogen. Dat zijn grote woorden. Daarom wil de gemeenteraad nu het naadje van de kous weten. Wat wist de wethouder? Het ongelukkige optreden van de wethouder heeft verder geleid tot ‘zeer slechte pers’. Ook op dit punt is het van belang dat de wethouder tekst en uitleg geeft. Vroeger was het gezegde over een negatief artikel in een krant: “Morgen wordt de vis er weer in verpakt”. Maar zelfs als intussen de makrelen of haringen alweer in de Stentorpagina zijn gerold: de gemeenteraad moet nagaan of en in hoeverre de wethouder verantwoordelijk is voor deze negatieve berichten in de krant.

Via een ‘interpellatie’ – een soort spoedvragen en debat – gaat de gemeenteraad uitzoeken hoe het komt dat deze wethouder deze fouten heeft gemaakt. Zijn dit incidenten? Is er meer aan de hand? Kan de wethouder voor betere communicatie zorgen naar de inwoners, naar de gemeenteraad, naar de pers? Heeft hij de touwtjes wel goed in handen?

Waar het nog niet over is gegaan: hoe gaat het gemeentebestuur om met illegale situaties? De wethouder heeft uitgelegd dat er altijd eerst gekeken wordt of zo’n situatie kan worden gelegaliseerd. Door het alsnog afgeven van een vergunning of het aanpassen van het bestemmingsplan.
Er liggen nu al brieven van inwoners dat ze dat ook wel willen of gewild hadden. Hun illegale situatie oplossen met een bestemmingsplanwijziging of een vergunning. Is de wethouder altijd zo actief om oplossingen te zoeken? Hier is het laatste woord waarschijnlijk nog niet over gezegd.

Maar eerst uitleg van de wethouder.