Onze motie inzake spuitvrije zones verworpen

Onze zorgen over het ontbreken van het onderwerp spuitvrije zones in het herstelplan buitengebied zijn nog niet weg.

We begrijpen dat dit onderwerp wellicht juridisch niet houdbaar is in het huidige herstelplan en dat is ook de reden dat we het herstelplan als geheel hebben gesteund. Er zijn te veel schrijnende gevallen binnen de andere onderwerpen in dit herstelplan om dit niet te doen.

Wél dienden we tegelijkertijd een motie in om het college te vragen om – in het belang van de gezondheid van onze inwoners – de spuitvrije zones spoedig te regelen. Helaas was een meerderheid van de raad het niet met ons eens. Ook dat is democratie.

Gelukkig zijn er binnenkort verkiezingen en uiteraard blijven we ons best doen om dit onderwerp in de volgende raadsperiode weer op de agenda te krijgen.

De volledige motie teruglezen kan hier: https://epe.raadsinformatie.nl/…/2022-01-27+Motie+D66…