Gemeentelijk Watertakenplan 2021-2025 vastgesteld

Gisteren heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Watertakenplan 2021-2025 vastgesteld.

Met de klimaatverandering is water een hele grote zorg geworden. De piekbuien in de zomer nemen toe met daarnaast steeds langere perioden van aanhoudende droogte met vaak ook extreme temperaturen.

Niet meer dan een rioleringsplan

De doelstellingen van het Gemeentelijk Waterplan zijn duidelijk, een goede omgang met water. Binnen het perspectief van de klimaatverandering zijn er volgens D66 nog veel zorgen, want hoewel het een gedegen plan is, reikt het niet verder dan een eigentijds rioleringsplan. Het gaat over het rioolstelsel en het beheer van een aantal gemeentelijke watergangen. Hiermee wordt niet voorkomen dat de beken ’s zomers droog komen te liggen en dat de grondwaterstand verder daalt.

Geen water naar de zee

In ons land zijn we eeuwen bezig geweest om wateroverlast in de winter te voorkomen. En daar zijn we nog steeds heel goed in; jaarlijks wordt 193 miljard kuub afgevoerd. Met de wetenschap van nu is dit letterlijk water naar de zee dragen en dat willen we nu juist niet. Jaarlijks hoeven we in dit land slechts 6 van de 193 miljard kuub vast te houden om verdroging tegen te gaan. Alle gemeenten van dit land tezamen bestrijken het overgrote deel van ons land. En de bijdrage van één gemeente is dan beduidend meer dan een druppel op een gloeiende plaat.

Motie Integraal Waterbeheer

Daarom heeft D66 het initiatief genomen voor de motie Integraal waterbeheer. Samen met Epe Liberaal is de motie ingediend en door een grote meerderheid (19 voor en 4 tegen) aangenomen.

In de motie roept de raad het College op om in de tweede helft van 2021 met voorstellen te komen om wateroverlast en verdroging binnen de gemeentegrenzen te voorkomen of te beperken.
De Veluwe wordt landelijk gezien als een bij uitstek geschikte locatie voor het vasthouden van water. Lokaal zijn we daar bij gebaat, zo blijven onze beken stromen, onze bomen groeien, neemt het risico op natuurbranden af en wordt ons drinkwater veilig gesteld.