Wijziging bestemmingsplan Rutgershof 5

De gemeenteraad boog zich over een bestemmingsplanwijziging Rutgershof 5.

Repareren illegale situatie

Het College stelde deze wijziging voor om een illegale situatie te repareren.

Op zich is het goed beleid om te kijken of situaties die niet vergund zijn of afwijken van een bestemmingsplan alsnog te reguleren. Dat voorkomt kapitaalvernietiging en kan ook passen binnen duurzaamheidsbeleid. Echter, hier was meer aan de hand.

  • Omwonenden waren een vaste overlegpartner maar met hen werd plots niet meer overlegd.
  • Achteraf blijkt dat de gemeente contracten afsloot die in strijd waren met het eigen beleid.
  • Dit werd niet gecommuniceerd met de omwonenden.
  • De uitritten werden door de gemeente zelf aangelegd in afwijking van het eigen bestemmingsplan.

Voor D66 spelen er meerdere zaken.

Inwoners niet betrokken

De participatie van en communicatie met de omwonenden. Die ontbrak. Daarvoor is wel excuses gemaakt aan de omwonenden. D66 vindt echter dat de wethouder eerst alsnog met de omwonenden rond de tafel had moeten gaan om te kijken of er alternatieve oplossingen mogelijk waren om daarna pas naar de raad te komen met een eventuele bestemmingsplanwijziging.

Het is niet goed dat de wethouder niet op de hoogte is van door de gemeente gesloten contracten en de inhoud van het bestemmingsplan. Natuurlijk is de ambtelijke organisatie ervoor om het beleid goed uit te voeren en de wethouder goed te informeren. De wethouder hoeft en kan persoonlijk niet altijd alles weten, maar is wél politiek verantwoordelijk voor wat het ambtelijk apparaat in zijn naam doet.

Groen onder druk

Met de aanleg van de inritten wordt geknabbeld aan de groene zone tussen het industrieterrein en de woonwijk. Want in de toekomst wordt mogelijk ook één van de tracés voor de snelfietsweg F50 door deze groene buffer aangelegd. Dan komt het groen, onder andere een historische boomsingel, verder onder druk te staan. De groene buffer dreigt dan sluipenderwijs steeds verder te worden uitgehold. De mogelijke aanleg van de F50 kunnen we nu nog niet meewegen, maar speelt wel een rol op de achtergrond. De waarde van de historische singel is pas laat bekend geworden bij de gemeente en toegevoegd aan het dossier Rutgershof. Toen was er inmiddels in de singel gegraven om er lantaarnpalen met bijbehorende kabels in te plaatsen.

Leren van fouten

Wat betekent dit voor het handhavingsbeleid van de gemeente in andere situaties? Worden andere illegale inritten en aanleg ook alsnog vergund? En kunnen illegale bouwwerken blijven staan? Wordt bij het reguleren van illegale situaties dan ook het overleg en communicatie met belanghebbenden overgeslagen?

Volgens D66 is er bij de Rutgershof veel fout gegaan. Excuses zijn zeer gepast maar nog geen oplossing. Als gemeente moeten we laten zien geleerd te hebben van deze fouten pas dan kunnen we voorkomen dat ze opnieuw gemaakt worden en pas dan kunnen inwoners weer van de overheid op aan.