Eerste Kamer voert minimumuurloon in

Vandaag heeft de Eerste Kamer een initiatiefwet aangenomen die het minimumuurloon invoert. Senator Carla Moonen sprak namens D66 haar steun uit voor dit wetsvoorstel. De invoering van een minimumuurloon voorkomt armoede onder werkende mensen en draagt zo bij aan gelijke kansen.

Beeld: Hans Kouwenhoven/Eerste Kamer

Een gezonde bodem

D66 vindt dat een minimumuurloon beter aansluit bij de huidige maatschappij, waarin mensen wisselende uren werken en meerdere banen combineren. Vaak gaat het dan om mensen met een deeltijd- of oproepcontract in sectoren waar veel jongeren en vrouwen werken. Uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad blijkt dat deze groep mensen relatief vaak in armoede leeft. Senator Moonen, die als vrijwilliger veel contact heeft met deze groep, benadrukte in haar bijdrage dat zij blij is met dit wetsvoorstel, omdat het “een gezonde bodem legt voor de minimumloners”.

Eerlijk en transparant loon

Het minimumuurloon zorgt voor een eerlijker en transparanter minimumloon, gaat onderbetaling tegen en verbetert de naleving en de handhaving van het bestaande wettelijk minimumloon. Met deze wet verdienen werkenden met een minimumloon hetzelfde bedrag per uur, of ze nu 36, 38 of 40 uur per week werken. Senator Moonen vroeg de minister of er mogelijkheden zijn om de stijging van de kosten door de invoering van het minimumuurloon voor het midden- en kleinbedrijf te beperken. De minister gaf aan dat een relatief beperkte groep ondernemers te maken gaat krijgen met kostenstijgingen en dat er met het koopkrachtpakket en het prijsplafond voor energie op verschillende manieren tegemoet gekomen wordt aan deze groep.

Gelijke kansen

D66 vindt het zwaar wegen dat het bij dit wetsvoorstel gaat om hardwerkende mensen met de laagste salarissen van Nederland. Deze mensen hebben ook nog eens veel last van de hoge inflatie. Niet alleen de werkenden zelf worden geraakt door de gevolgen van armoede, maar ook hun kinderen. “Die kinderen hebben daardoor een lastige start in hun leven en hebben minder kans op gelijke kansen”, aldus senator Moonen. D66 is van mening dat de invoering van het minimumuurloon armoede bij deze groep kan voorkomen en daarmee kan bijdragen aan kansengelijkheid voor iedereen.