Dit zijn onze standpunten (D66 Eemnes)

Beeld: J. Groeneveld

Het gaat over onze toekomst, onze gezondheid, onze welvaart, onze veiligheid, onze grondrechten en onze kansen die soms verder weg lijken dan ooit. Zolang alles voor de wind gaat lijkt de politiek minder relevant, maar als het even iets anders gaat dan we gewend zijn, dan is het terugvallen op kernwaarden van essentieel belang.

Uw stem in deze gemeenteraads-verkiezingen bepaalt hoe ons Eemnes de komende jaren bestuurd wordt en op basis van welke kernwaarden keuzes gemaakt worden voor Eemnes. Wat conservatieve keuzes ons de afgelopen jaren heeft gebracht hebben we ervaren.

Op deze thema’s maken wij ons hard om te versnellen, om door te pakken en om u als inwoner centraal te stellen. U in staat te stellen om op eigen kracht die kansen te creëren en te grijpen die u wilt. Te profiteren van de welvaart wanneer die groeit en u te ondersteunen als het niet meer op eigen kracht lukt.

Nieuw leiderschap vertalen wij ook door in de keuze die u heeft bij deze verkiezing. Een lijst met kandidaten die op verschillende essentiële thema’s ervaring meebrengen. Betrouwbare en gemotiveerde Eemnessers die zich in zullen zetten voor het belang van Eemnes; uw belang. Wij willen de huidige verworvenheden behouden én uitbouwen. Dat kunt u van ons verwachten.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.