Veiligheid

De gemeente heeft samen met haar samenwerkingspartners een belangrijke rol in het bevorderen van de veiligheid en het terugdringen van diverse vormen van criminaliteit. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en staat in nauw contact met de politie en het openbaar ministerie. Daar waar de veiligheid in het geding komt moet de overheid optreden, of dat nu gaat om klassieke criminaliteit of om digitale criminaliteit. Een veilige gemeente is een basisvoorwaarde om er prettig te kunnen wonen.

Visie

Het beleid op het gebied van veiligheid wordt onder meer vastgelegd in het nieuw op te stellenintegraal veiligheidsplan (IVP). De komende vier jaar moet de nadruk vooral gelegd worden op:       
o  Ondermijning
o  Digitale criminaliteit en cybercrime
o  Jongerenoverlast
o  Zorg en Veiligheid, waaronder personen met (meervoudige) geestelijke problematiek en verward gedrag
– High Impact Crimes (HIC)
– Woninginbraak
– Straatroof/ overval
– Mobiel banditisme
– Geweld 

D66 heeft in de onderwerpen Inwoners Centraal en Opgroeien in Eemnes de focus uitgelegd.
Daarnaast staan we voor een veilige samenleving. De gemeente Eemnes levert voldoende (gespecialiseerde) opsporingsambtenaren, die ingezet kunnen worden om een bijdrage te leveren op bovenstaande prioriteiten. Samenwerking met omliggende gemeenten is het uitgangspunt.   

Uitvoering

  • Voldoende toegeruste opsporingsambtenaren met de juiste specialisaties.
  • Grip op de openbare orde door stevige verbinding in de lokale driehoek.
  • Zichtbaar en bereikbaar voor iedere inwoner.