Wonen

Starters, studenten, jongeren, alleenstaanden, senioren en statushouders. Een aanzienlijke groep mensen die het moeilijk heeft in de huidige woningmarkt en het vooruitzicht is niet positief. Nederland staat voor een omvangrijke opgave om voor 2030 een miljoen woningen te bouwen. Eemnes zal daar zijn bijdrage ook in moeten leveren, passend bij de visie van D66.

Visie

Voor D66 staat voorop dat, rekening houdend met de kosten, wordt gekeken naar een zo optimaal mogelijke mix van bouwen. Dat betekent dat ten minste vijfendertig procent van het potentieel wordt gebouwd voor sociale huur en koop, vijfendertig procent voor het middensegment gerealiseerd wordt en niet meer dan dertig procent als vrije sector gebouwd wordt. Op meerdere locaties wordt dat al zichtbaar, zoals bij de voormalige Hilt en de Hink-Stap-Sprong. Ook de tweede Zuidpolder staat al in houtskool geschetst.
 
D66 wil dat tussen 2022 en 2026 ten minste 240 woningen in de uitbreidingslocaties worden bijgebouwd. Daarbij worden plannen uitgewerkt om de jaren erna een even groot aanbod te realiseren. Woningen in de inbreidingslocaties worden hierbij niet meegerekend. De woningcorporatie heeft een cruciale rol in de wijze waarop de woningmarkt in Eemnes vorm krijgt. Liberalisering gaat niet zonder verantwoordelijkheid te nemen voor die mensen die het zwaarst getroffen worden door de krapte op de woningmarkt. De gemeenteraad met D66 voorop zal scherp toezien op de wijze waarop de woningvoorraad van de corporatie wordt toebedeeld.
 
Wij ondersteunen inbreiding initiatieven aan de Noordersingel, zolang dit in verhouding is met openbaar groen en ruimte. Ook op de locatie van TV-Eemnes kan ruimte gevonden worden voor betaalbare seniorenhuisvesting, onder de voorwaarde dat ook TV-Eemnes duurzaam en betaalbaar in Eemnes gesitueerd blijft.

Uitvoering

  • Alle nieuwbouw is ten minste energieneutraal.
  • Demografische ontwikkelingen maken dat er meer woningen voor senioren, dichtbij voorzieningen, noodzakelijk zijn. Het aanbod moet op deze doelgroep zijn aangepast.
  • Senioren in de (sociale) huurmarkt kunnen kostenneutraal overstappen naar een passende woning. De woningen waaruit zij vertrekken bevorderen de doorstroom.
  • Naast de al bestaande plannen is op afstand van de kern het Ocrietterrein een locatie waar nieuwbouw plaats kan vinden. Ook dichter bij de kern zijn mogelijkheden om een bijdrage te leveren.
  • D66 sluit een gemeentelijk woningbedrijf niet uit.