Beeld: d66 Eemnes

Albertine Wierbos

We moeten het samen doen en daarin elkaar respecteren.

Ik ben opgegroeid in een gezin dat rechts georiënteerd was. ‘Wanneer je hard werkt en wat bereikt, beteken je wat.’
Al vroeg merkte ik, dat dit niet passend was bij wat ik om mij heen zag. Mijn werkzame achtergrond is te vinden in de psychiatrie, de verslavingszorg, de jeugdzorg en de forensische zorg. Juist daar leerde ik de puurheid van mensen kennen en te zien dat de wereld groter is en je er met hard werken alleen niet komt.
We moeten het samen doen en daarin elkaar respecteren. Dat is waar ik mij altijd voor zal blijven inzetten en doorlopend met elkaar een (creatieve) weg in zal blijven zoeken.

  • 48 jaar
  • Almelo
  • Eemnes
  • Zij/haar

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Ik heb twee lievelingsplekken in deze gemeente.
Het Huis van Eemnes, omdat hier een plek is gecreëerd waar diversiteit duidelijk aanwezig is en er gekeken wordt naar de inwoner.
En de polder door zijn weidsheid en natuur.
Dit koester ik.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik zie kansen met betrekking tot de bibliotheek. Wanneer de gemeente de structurele bezuiniging terugdraait, zal dit een plek zijn waar nog meer mensen ondersteund kunnen worden. Op het gebied van verbinden, sociale vragen, maar ook intellectueel ontwikkelen. Een bibliotheek is juist hiervoor een laagdrempelige plek.
 
Ik zie kansen in het stuk openbaar vervoer en milieu. Wanneer de HOV-lijn in Eemnes een halte heeft, zou er duurzaam deelvervoer kunnen komen, waardoor het aantrekkelijker wordt om juist op deze wijze te reizen.
 
Ik zie kansen in het sociaal domein waarbij er (administratief) goed ondersteund wordt op het stuk WMO/WLZ, waardoor er passende zorg geboden wordt en het oerwoud aan regels meer overzichtelijk. Maar er ook minder onnodige kosten gemaakt worden.
 
Ik zie kansen op het gebied van misdaadbestrijding. Juist vanuit de grote stad lijken plaatsen als Eemnes aantrekkelijk, waarbij de kwetsbare inwoner gebruikt wordt. Hier de aandacht op vestigen en preventief actie op voeren zorgt ervoor dat mensen minder kwetsbaar zijn.
 
Ik zie kansen op het gebied van milieu, waarbij we kijken naar de oudere buurten in Eemnes en investeren in duurzaamheid. Maar ook het opzetten van een zonneveld.
 
Ik zie kansen in het verder ontwikkelen van duurzame woningen voor senioren en starters, waardoor er mogelijk doorstroom komt en er meer kansen zijn.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Wonen
  • Inwoners centraal
  • Duurzaamheid

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Ik wil niet zozeer alles veranderen, maar zou wel kritisch kijken naar de meetlat die wij vanuit D66 hebben neergezet met betrekking tot de onderwerpen die er zijn, waarbij ik onze hoofdonderwerpen zeker meeneem en dat zijn:
·         Wonen
·         Inwoners centraal
·         Duurzaamheid.
Ik zou deze onderwerpen dan ook op de kaart blijven zetten.