Sociaal domein

Voor D66 is het vanzelfsprekend dat men kan vertrouwen op de eigen kracht om te bereiken wat men wil. Maar niet altijd lukt dat op eigen houtje en is een duwtje in de goede richting nodig. Soms lukt het helemaal niet en is intensieve ondersteuning noodzakelijk. Ook voor Eemnes zijn de kosten voor het sociale domein hoog, omdat we gebruik willen maken van de beste voorzieningen voor iedereen die het zonder hulp niet redt.

Iedereen is vrij, maar we laten niemand vallen. Dat betekent dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en ook zorgt dat niemand valt. Dat begint al bij onze jongste inwoners. Die laten we niet in de molen van bureaucratie verzanden, maar worden met korte lijnen effectief bijgestaan. Wachtlijsten zijn uitzondering in plaats van regel.

Uitvoering

  • Het JGT is volledig bemenst en kan 75% van de gevraagde hulp bieden.
  • WMO-voorzieningen worden efficiënt toegepast zonder hierbij buitensporige uitgaven te doen.
  • Op het gebruik van de wet langdurige zorg (WLZ) wordt stevig gestuurd. Hiermee worden hoge kosten voor de gemeente voorkomen.