Jongeren in Eemnes

In Eemnes kunnen kinderen veilig opgroeien met allerlei mogelijkheden dichtbij. Overal is zichtbaar dat er in onze gemeente aan de kinderen gedacht wordt. In en rond Eemnes zijn leuke en uitdagende speelplekken, scouting, maneges, de bibliotheek en sportverenigingen.
Stralend nieuw hoogtepunt is natuurlijk het speelpark naast het Huis van Eemnes. Terwijl de volwassenen een babbeltje maken op het terras wordt er volop gespeeld op het skatepark. Wat een plezier om daarnaar te kijken op een zonnige middag, in Eemnes kan dat. Oud en jong naast elkaar en met elkaar.

Visie

D66 heeft zich altijd hard gemaakt om dit mogelijk te maken en zal dit initiatief blijvend steunen. Het jeugdhonk Impuls is volledig gemoderniseerd en kan weer jaren mee. Het blijft hierin wel van belang om vast te houden aan de geraamde begroting. Voor de jeugdzorg zijn we aangewezen op de jeugdzorg regio Amersfoort. Het Eemnesser jeugd- en gezinsteam (JGT) wordt versterkt, zodat het de wachtlijsten blijvend kan terugdringen. Openbare speelgelegenheden worden netjes aangelegd en adequaat onderhouden. We stimuleren basisscholen om ook de jeugd bekend te maken met kunst, muziek en cultuuronderwijs.     

Uitvoering

  • Eén gezin, één plan, één regisseur.
  • D66 blijft zich hard maken voor projecten en initiatieven die de jeugd doet ontwikkelen.
  • D66 staat ervoor dat het Eemnesser jeugd- en gezinsteam (JGT) op sterkte blijft en de wachtlijsten teruggedrongen worden.
  • Het midden- en kleinbedrijf wordt gestimuleerd om samen met het beroepsonderwijs de nieuwe generatie professionals klaar te stomen.
  • Kansen op het gebied van participatie bij het MKB worden gestimuleerd.