Financiën

Eemnes heeft de afgelopen jaren een relatief gezonde financiële positie gehad, terwijl dat lang niet voor alle vergelijkbare gemeenten van toepassing is. Het toezicht door de provincie Utrecht gebeurt repressief, dat wil zeggen dat er geen noodzaak is om preventief toe te zien op de gemeentelijke begroting; een gunstig gegeven.

Visie

Toch hebben we gezien dat mondiale maar ook landelijke ontwikkelingen eenvoudig een onevenredige aanslag op de financiële capaciteit van de gemeenten kunnen plegen. Een gezonde financiële begroting blijft dan ook altijd het uitgangspunt van D66. Hierbij is het niet de bedoeling om te bezuinigen op faciliteiten voor de inwoners. Met name op het gebied van het sociaal domein blijft het cruciaal dat iedereen mee kan blijven doen, van jong tot oud.    

Uitvoering

  • D66 blijft staan voor een gezonde financiële begroting waarin er niet bezuinigd wordt op faciliteiten voor bewoners en met name het sociaal domein.
  • OZB volgt maximaal de inflatie.
  • Hondenbelasting wordt tijdens de aankomende raadsperiode afgeschaft.