Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit

Eemnes is populair onder wandelaars, fietsers en ruiters. Dat willen we graag zo houden en daar waar mogelijk deze faciliteiten verbeteren. Gescheiden ruiter- en fietspaden maken mobiliteit en recreatie duurzaam veilig.

Visie

Naast het eigen bezit van al dan niet gemotoriseerd vervoer, stimuleert D66 de toepassing van ‘groen’ deelvervoer. Wanneer de HOV-lijn daadwerkelijk in Eemnes een halte heeft, is de verwachting dat de behoefte aan deelmobiliteit zal toenemen. D66 stimuleert commerciële initiatieven en heeft het standpunt dat de gemeente dit zo veel als mogelijk moet faciliteren. Een te zware verkeerslast op de Laarderweg, de Wakkerendijk en de Meentweg moet worden voorkomen en daar waar het al druk is, wordt de drukte verminderd. Daarnaast wordt zwaar verkeer zo veel als mogelijk buiten de kern om geleid om overlast te voorkomen. Ten slotte is het de bedoeling dat de Zuidpolder ontsloten wordt richting de Rijksweg A1 door de Zuidersingel door te trekken richting de Eikenlaan.

Uitvoering

  • D66 stimuleert commerciële initiatieven en vraagt de gemeente dit zoveel mogelijk te faciliteren.
  • Uitbreiding van laadpalen verloopt efficiënt.
  • Een brug over de Eemnesservaart om landbouwverkeer in de polder te houden.
  • Ontlasting Zuidpolder richting de Eikenlaan.