Cultuur

Het budget voor kunst en cultuur is vele malen kleiner dan voor sport, terwijl er voor culturele activiteiten veel belangstelling is. Er dient samenhangend beleid te worden ontwikkeld, waarin activiteiten binnen de gemeente worden ondersteund en voor beeldende kunst in de openbare ruimte een vaste plek vanzelfsprekend is.

Visie

Of het nu gaat om de Eemnesser historie, die van Eemland of het Gooi, culturele ontwikkeling is belangrijk voor de maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid van alle inwoners. Dat betekent niet dat hier verplichtingen uit moeten voortvloeien, maar wel dat alle inwoners zich cultureel kunnen ontwikkelen als zij daar de behoefte toe voelen. Kunst in de openbare ruimte maakt en houdt Eemnes uniek.

Naast de talloze monumentale gebouwen en kenmerkende boerderijen, zijn de koeienrotonde en de bronzen beelden kenmerkend voor het dorp. Daar waar het dorp wordt uitgebreid, groeit het aanbod van kunst in de openbare ruimte. Publiek-private samenwerking en samenspraak met inwoners bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven aan dit thema. Door ons dorp zo in te richten en ook open te staan voor verschillende invloeden van buitenaf, kunnen we ons breder ontplooien.

D66 wil het monumentaal en landschappelijk erfgoed bewaren en zowel de gemeentelijke als rijksmonumentenlijst en de lijst met beeldbepalende panden opschonen en aanvullen. Wanneer gebouwen behoed moeten worden voor sloop of drastische verbouwingen is dit een effectief instrument. ‘Het rijke culturele erfgoed in de vorm van historische boerderijen in Eemnes vormt een bijzondere uitdaging in de energietransitie.

Uitvoering

  • Bij nieuwbouw dient zoals voorheen 1% van het ontwikkelbudget aan kunst en cultuur voor die omgeving te worden uitgetrokken.
  • De basisscholen worden ondersteund om cultuur in het onderwijsprogramma verder te stimuleren.
  • De relatie met omliggende culturele faciliteiten wordt versterkt.
  • D66 wil middels een publiek-private samenwerking en in samenspraak met inwoners bepalen welke kunst er in de openbare ruimte komt.
  • Creatief beleid met respect voor de monumentale status en de lokale belevingswaarde.