Sport & gezonde leefstijl

Sport en voldoende beweging zijn onmisbaar onderdeel van een gezonde levensstijl. Ook gezonde voeding en aandacht voor de mentale gesteldheid zijn cruciaal voor een gezond leven. Sport en beweging moet voor iedereen bereikbaar zijn. Zo maken we werk van een Ede in beweging!

We willen sport en bewegen meer mogelijk maken voor iedereen

Het percentage sportaccommodaties en lidmaatschappen van sportverenigingen ligt in Ede onder het landelijk gemiddelde. Van de Edese bevolking voldoet 56 procent aan de beweegrichtlijnen: om het landelijk streefgetal van 75% in 2040 te halen, moet dus nog wel wat gebeuren. Sport en bewegen is goed voor onze fysieke en mentale gezondheid en vormt een belangrijke verbindende rol tussen verschillende groepen in de Edese samenleving. Inwoners van de gemeente Ede kunnen meer en beter in beweging komen, bijvoorbeeld door meer ruimte voor spelen en actief transport. In goed contact met sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders moeten we werken aan een breder sport- en beweegaanbod waarin jong en oud, met of zonder handicap, zich herkent en welkom voelt.

Buurtsportcoaches besteden extra aandacht aan jeugd in kwetsbare wijken

Jeugd die in armoede opgroeit of in kwetsbare buurten woont, heeft een extra zetje nodig op het moment dat hun ouders die niet kunnen geven. Daarvoor is meer nodig dan het beschikbaar stellen van de ‘Ede doet mee’-sportkaart: niet iedereen die daar recht op heeft, kent de mogelijkheden of maakt daar gebruik van. Het gaat om maatwerk en kennis van de doelgroep. D66 pleit voor een gerichte, motiverende aanpak met buurtsportcoaches en sportieve voorzieningen in de buurt die uitdagen tot sporten en bewegen.

D66 wil een gezonde leefstijl aanmoedigen door de gezonde keuze de aantrekkelijke keuze te maken

D66 wil dat de gemeente – naast het stimuleren van sport en bewegen – in het kader van de gezonde leefstijl zoveel mogelijk gezond eten bevordert. De Voedselraad Ede kan daaraan een goede bijdrage leveren, met haar onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies over een gezonde leefomgeving. D66 wil een prominentere rol voor de Voedselraad, en meer aandacht voor de verbinding tussen stad en buitengebied op het gebied van gezonde voeding. We willen dat bewustwording van een gezonde leefomgeving een speerpunt wordt in de gemeente, met activiteiten in de wijk, bij de sportclub, op scholen en in de zorg. De link met Regio Foodvalley is daarbij een logische verbinding.

Toegankelijk groen voor buitensport, met ruimte voor iedereen

Ede kan nog meer zijn status als ideale buitensportgemeente versterken, met bijvoorbeeld sportplaatsen in het groen, survivalroutes, uitbreiding van het routenetwerk voor fietsen, paardrijden en hardlopen en innovatieve buitensportconcepten . Dit moet met aandacht gebeuren voor alle gebruikers van de natuur, zodat ieder tot zijn recht komt en de natuur niet wordt overbelast. Een breder aanbod van gidsen verlaagt de drempel voor mensen die niet vanzelfsprekend al de weg naar bos, hei en park weten te vinden.

Moderne, inclusieve speeltuinen in de wijk als plek om te spelen en te bewegen

D66 zal hierbij toezien op de adequate uitvoering van het speelbeleidsplan. D66 wil dat de gemeente zoveel mogelijk ondersteuning biedt bij het realiseren van een Cruyff Court of Krajicek Playground. Speeltuinen in wijken moeten voor kinderen met en zonder beperking toegankelijk zijn.

D66 wil haalbaarheidsonderzoek voor overdekte ijsbaan met regiofunctie

Ede is een grote gemeente en ijsbanen zijn ver weg. Met een overdekte ijsbaan op Edes grondgebied wordt voorzien in een behoefte in de regio. Onderzoek hiernaar sleept zich al te lang voort; D66 wil serieus onderzoek naar de haalbaarheid en mogelijke locatie.