De agrariër als beschermer van het landschap

In verschillende gebieden in Ede hebben we nog te maken met intensieve landbouw en veeteelt. Dat zorgt voor veel druk op natuur en gezondheid. Uiteindelijk is dit ook geen duurzaam bedrijfsmodel. D66 vindt dat boeren die zich inzetten voor het landschap en werken aan een duurzamer bedrijfsmodel daarvoor beloond mogen worden. We willen agrariërs uitdagen om mest te verminderen, minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te maken en de biodiversiteit te versterken. De agrariër als beschermer van het landschap dus.

Ondersteun agrarische bedrijven in de overgang naar natuurinclusieve landbouw

We vragen om een actief beleid van de gemeente. Start met ondersteuning voor de agrariërs rondom de erkende natuurgebieden (Natura2000) waar de belasting op de natuur het grootst is en start met de bedrijven met de grootste emissie. Faciliteer dat de voorlopers anderen inspireren en comfort bieden. Daarbij vragen we van de gemeente heldere richtlijnen bij vrijkomende agrarische bedrijfslocaties, zoals het verbouwen tot woningen, omvormen voor toeristische mogelijkheden of teruggave aan de natuur. We vragen om een sterke link met de Wageningen Universiteit en Foodvalley, waarbij agrariërs in Ede worden ondersteund met hun innovatieve ideeën.

Stimuleer de verkoop van regionale en biologische producten

We willen inwoners veel meer betrekken bij voedsel en landbouw door een breder inzet van de voedselraad. Deze voedselraad kan denken over gezondere voeding en de herkomst van voedsel. We willen een onderzoek hoeveel korte-keten producten worden verkocht op de Edese markt of in supermarkten. Supermarkten moeten gestimuleerd worden om in hun schappen meer ruimte te maken voor regionale producten. Daarnaast pleiten we voor gerichte campagnes om de Edese inwoners te verleiden meer regionaal en biologisch te gaan eten.

De emissies van fijnstof, stikstof en fosfaat overschrijden de normen en vragen om een proactieve aanpak vanuit gemeente, provincie en het rijk.

We vragen een actief handhavingsbeleid van de gemeente op fijnstof-, stikstof- en fosfaatmaatregelen. Dit vraagt om goede samenwerking tussen de gemeente, de provincie en het rijk. Daarnaast vraagt de stikstofcrisis om een proactieve houding van de gemeente. Zo kan er samen met boeren gekeken worden naar manieren om hun uitstoot terug te brengen en meer natuurinclusief te boeren. Bij het afgeven van vergunningen moet ook goed worden gekeken naar de effecten op natuur, milieu, uitstoot en alle andere geldende regels.

Van boer tot bord: biologische landbouw stimuleren bij agrariër en consument

We vragen de gemeente om agrariërs te ondersteunen in de opstartfase naar de Europese ‘Van boer tot bord’-strategie (als onderdeel van de Green Deal): in 2030 zou 25% van de landbouwgrond voor biologisch gebruik moeten zijn. Om het voedselsysteem te verduurzamen, moet niet alleen de boer, maar ook de consument in beweging worden gebracht. Ede kan agrariërs al vanaf nu helpen met voorlichting en actieve ondersteuning voor verduurzaming van de productie en het vinden van een lokale afzetmarkt. Dit betekent voorlichting en actieve ondersteuning voor het voldoen aan alle eisen en een markt vinden.