Zorgen over stoppen speciaal onderwijs voor hoogbegaafden

Het particuliere onderwijsprogramma “Jongleren” voor hoogbegaafde kinderen in Bennekom moet stoppen. D66 maakt zich hier zorgen over omdat dit programma ervoor zorgt dat deze kinderen mee kunnen doen in het normale schoolsysteem en mentale problemen voorkomt. Er zijn ook lange wachtlijsten voor dit programma. D66 wil dat ieder kind mee kan doen en daarom heeft raadslid Louke Koopmans raadsvragen gesteld aan het College.

Onlangs heeft ‘Jongleren‘ te Bennekom, een particulier onderwijsinitiatief voor (hoog)begaafde kinderen in het basisonderwijs, de stekker eruit moeten trekken, omdat ze het niet meer redden zonder subsidies. Zij geven wel het signaal door dat
deze kinderen door de extra scholing niet (meer) uitvallen in het gewone schoolsysteem of terecht komen in een traject van extra zorg, er lange wachtlijsten in Bennekom zijn en er door het wegvallen van deze mogelijkheid een grote kans is dat zorgkosten gaan stijgen in Ede.

Een belangrijk signaal volgens D66, want deze initiatieven zijn ook een vorm van inclusiever onderwijs waar niet voldoende budget voor is in het reguliere onderwijs. Daarom stelt D66 Ede de volgende vragen aan het College:

  • Weet de gemeente hoeveel uit wordt gegeven aan extra zorg in verband met problemen waar (hoog)begaafde kinderen en hun ouders tegenaan lopen?
  • Heeft de gemeente in beeld hoeveel hoogbegaafde kinderen in Ede behoefte hebben aan ondersteuning?
  • Hoeveel hoogbegaafde kinderen kunnen naar dit soort onderwijs (fulltime scholen en parttime plusklassen)?
  • In hoeverre is nagedacht over eventuele financiële ondersteuning (zorgsubsidies) voor particuliere initiatieven zoals Jongleren in Bennekom?
  • Hoe wil de gemeente Ede het potentieel dat we ‘in huis’ hebben behouden? Hoe zorgt de gemeente Ede voor een uitdagend leer- en werkklimaat voor deze doelgroep?
  • Wat kunnen we op dit gebied leren van andere gemeenten met hoge percentages hoogbegaafden (zoals de gemeente Eindhoven waar ook bedrijven ondersteuning krijgen)?
  • Welke acties heeft de gemeente Ede tot nu toe genomen? Welke acties heeft de gemeente Ede op de planning staan?