Vier zetels voor D66 Ede

Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft D66 Ede vier zetels gehaald. Namens D66 Ede zullen Stephan Neijenhuis, Louke Koopmans, Marjolein Harbers en Sam Elfvering de zetels opnemen. Kiezers bedankt!

D66 Ede is zeer tevreden met dit resultaat. 5206 mensen brachten hun stem uit op D66 in Ede. Dat is het hoogste aantal ooit voor D66 Ede bij gemeenteraadsverkiezingen. De nieuw gekozen raadsleden zijn erg gemotiveerd om aan de slag te gaan met dit mandaat om te bouwen aan een Ede voor iedereen. Bij de eerste fractievergadering is lijsttrekker Stephan Neijenhuis gekozen tot fractievoorzitter.

We willen graag alle stemmers bedanken voor het vertrouwen. Daarnaast danken we de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het opstellen van het verkiezingsprogramma en de campagne van D66 Ede. Dankzij hen hebben we dit resultaat kunnen behalen.