Verantwoordelijkheid nemen voor bestaanszekerheid in Ede

D66 wil een plan om Edenaren bestaanszekerheid te bieden. Door stijgende prijzen zakken veel mensen door het ijs. D66 wil dat iedereen moet kunnen rondkomen en de gemeente doet wat nodig is. Daarom deed D66 drie voorstellen waar de gemeente mee aan de slag kan.

Corrigeer minimaregelingen zsm voor inflatie

De coalitie had al afgesproken om de minimaregelingen te corrigeren voor de inflatie. Er was alleen geen tijdstip afgesproken. D66 stelt voor om dat zo snel mogelijk te doen zodat huishoudens met financiële problemen zo snel mogelijk verlichting krijgen. Hoewel dit uitvoerbaar is, ontraadde wethouder Bijl (PvdA) de motie en stemde de coalitie tegen. D66 zal de komende maanden blijven sturen op zo snel mogelijke financiële hulp voor huishoudens met een laag inkomen.

Tijdelijke impuls inkomensondersteuning

D66 wil dat tijdelijk meer mensen gebruik kunnen maken van sociale vangnetten. Het CPB liet namelijk zien dat een groot deel van de 1,2 miljoen Nederlanders in betalingsproblemen net boven het minimuminkomen zitten. Ook deze mensen kunnen een steun in de rug van de gemeente goed gebruiken vanwege de stijgende prijzen, maar komen daar nu niet voor in aanmerking.

Wijs mensen op hun rechten

Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer bij alle toeslagen en minimaregelingen. Daarom stelt D66 voor dat de gemeente langs de deuren gaat bij Edenaren om te vragen of ze rond kunnen komen en te kijken of ze al gebruik maken van alle toeslagen en regelingen waar ze recht op hebben. En nu we er toch zijn: vraag dan direct of er sprake is van eenzaamheid bij ouderen en jongeren, en vraag of mensen al hun vaccinaties hebben gehaald.