Toponderwijs verdient een goed klaslokaal

Het beste onderwijs verdient de beste omgeving. Een goed, groen en gezond schoolgebouw. De gemeente is verantwoordelijk voor de nieuwbouw van verouderde scholen. D66 wil dat Ede daar voldoende geld voor vrijmaakt. Daarvoor pleitte D66-fractievoorzitter Stephan Neijenhuis in het debat over onderwijshuisvesting.

Schuif investeringen in onderwijs niet vooruit

In 2018 heeft de raad het Strategisch Huisvestingsplan aangenomen. Hierin is opgenomen welke school wanneer nieuwbouw nodig heeft. De afgelopen jaren haalde de gemeente die planning vaak niet. Recent besloot het College zelfs alle plannen na 2023 met drie jaar uit te stellen! Dat vind D66 onacceptabel. Kinderen mogen niet in verouderde klaslokalen blijven zitten. Zij verdienen het beste onderwijs, in de beste omgeving.

Leer van de coronacrisis

Een goed geventileerd klaslokaal bleek essentieel om coronabesmettingen in te dammen. Maar sowieso is het binnenklimaat in scholen ontzettend belangrijk. In veel scholen is dat onvoldoende. Zo kunnen leerlingen én docenten zich moeilijk concentreren. Stop daarom met bezuinigen op goede klaslokalen. En schuif investeringen niet langer vooruit.