Ruim baan voor de fiets!

De Fietsersbond presenteert een analyse van de Edese verkiezingsprogramma’s. D66 is erg blij dat de Fietsersbond concludeert dat D66 (samen met de ChristenUnie en GroenLinks) de meeste aandacht wil geven aan het fietsbeleid. Ook noemt de bond dat D66, CU en GL daar concrete ideeën voor hebben opgenomen in de verkiezingsprogramma’s.

Goede banden met de Fietsersbond

De Fietsersbond zegt het volgende over het verkiezingsprogramma van D66:

Een partij waar de Fietsersbond al lange tijd goede banden mee heeft, is D66. Dat zien we terug in hun verkiezingsprogramma. “Door fietsen en wandelen veiliger te maken”, schrijft de partij, “zorgen we dat mensen waar mogelijk ook sneller de auto laten staan.” Mede met het oog op de veranderende fietsfamilie (zoals de opkomst van e-bikes en bakfietsen) zien de democraten de noodzaak van investeringen in de aanleg, verbreding en verbetering van veilige fietspaden, met name rond schoolroutes.

Het zal niet verrassen dat ook D66 voorstander is van een “algemene snelheidslimiet” van 30 km/u binnen de bebouwde kom.

Samen op pad

D66 waardeert ook de goede banden met de Fietsersbond. In 2021 hebben D66 en de Fietsersbond een gezamenlijke fietstocht georganiseerd door de gemeente Ede. De tocht ging langs plaatsen waar de fietsveiligheid verbeterd kan worden. Veel leden van D66 en de Fietsersbond fietsten mee.