Open brief aan de informateur

Vandaag hadden D66-onderhandelaars Stephan Neijenhuis en Louke Koopmans een gesprek met informateur Mark Boumans voor de vorming van een College. De inzet van D66 Ede bij dit gesprek zetten zij uiteen in onderstaande brief aan de informateur.

Geachte heer Boumans,
 
Hartelijk dank voor de uitnodiging voor een gesprek. Graag gaan we in op uw uitnodiging. In deze brief geven wij antwoord op de door u vooraf gestelde vragen. De brief kan openbaar gemaakt worden.

Bouwen aan een
Ede voor iedereen

D66 Ede wil graag bouwen aan een Ede voor iedereen. Op sommige punten vraagt dit volgens D66 Ede om actie door het volgende College, zoals:

  • Verminderen van kansenongelijkheid in de Edese samenleving via het onderwijs, arbeidsmarkt en een inclusieve gemeente.
  • Verbeteren van klimaat en milieu, door onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, de uitstoot van CO2 te verlagen en actie te ondernemen tegen de hoge concentraties fijnstof en stikstof.
  • Aanpakken van de woningcrisis door het bouwen van voldoende passende en betaalbare woningen, met prioriteit voor starters, senioren en sociale huur. De groei van Ede moet op een goede manier gebeuren met een gezonde en veilige omgeving (vooral voor fietsers en wandelaars) en goede culturele en sportieve voorzieningen.
  • Meer en beter betrekken van inwoners bij politieke besluiten.

Onze plannen bij deze speerpunten vindt u in ons verkiezingsprogramma. We zijn blij met het mandaat van de kiezer voor deze standpunten, met het hoogste aantal stemmen ooit bij een gemeenteraadsverkiezing voor D66 Ede.

Bouwpunten,
geen breekpunten

U vraagt ook naar eventuele onbespreekbare onderwerpen. Zoals in het debat van maandag aangegeven is het verkiezingsprogramma van D66 Ede onze inzet en kennen we daarin geen “breekpunten” vooraf. Daarbij benadrukken we dat het een vruchtbare samenwerking met D66 Ede in de weg zou staan, indien andere partijen zulke voorwaarden hebben die voor ons moeilijk te accepteren zijn. Daarbij denken wij aan voorstellen die belangrijke aspecten in het huidige gemeentelijke beleid onder druk zouden zetten, zoals:

  • Stopzetten van Ede Regenbooggemeente en het met verve uitdragen van het bijbehorende beleid om de sociale acceptatie en veiligheid van onze lhbti-inwoners te bevorderen.
  • Verlaging of vertraging van de doelen ten aanzien van duurzame energie.
  • Terugdraaien van de vrijheden voor winkeliers om op zondagen hun winkels te openen.
  • Inperking van de culturele voorzieningen in Ede.

Ook pleit D66 Ede voor een maatschappelijk debat en referendum over winkelopenstelling op zondag in Bennekom. We begrijpen dat mogelijke coalitiepartners een andere mening hebben. Het zou echter een vruchtbare samenwerking in de weg staan indien de leden van de D66-fractie op dit onderwerp beperkt zouden worden in hun standpuntbepaling vanwege een eventuele afspraak in het bestuursakkoord.

Wethouderskandidaat

Indien D66 Ede onderdeel zou uitmaken van een coalitie, dan draagt de fractie Stephan Neijenhuis (huidig fractievoorzitter, raadslid sinds 2014) voor als kandidaat-wethouder.

Steun voor een breed samengestelde coalitie

Zoals voor de verkiezingen aangegeven staat D66 Ede open voor gesprekken met alle partijen over coalitiesamenwerking, met uitzondering van Forum voor Democratie. Op basis van de verkiezingsprogramma’s zien wij in eerste instantie veel overeenkomsten met GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. We ondersteunen de opdracht die u is meegegeven om de mogelijkheden tot een breed samengestelde coalitie te verkennen.
Deze wens tot een “breed” college is een goede traditie die al decennia teruggaat in de Edese politiek. Hoewel rechts-conservatieve partijen altijd dominant waren in de Edese gemeenteraad, werd er in het College altijd ruimte geboden voor een liberale partij én een linkse partij. Hiermee komt de diversiteit van de Edese samenleving terug in het bestuur.

D66 Ede zet deze wens tot een breed samengestelde coalitie graag voort en geeft daarom de voorkeur aan een coalitie met ChristenUnie, GemeenteBelangen, D66 en GroenLinks. Voor een brede samenstelling zou deze coalitie nog moeten worden aangevuld met een partij van rechts-confessionele signatuur zoals de SGP of het CDA. Gelet op de verkiezingsuitslag geeft D66 Ede de voorkeur om in eerste instantie te onderzoeken of een coalitie met de SGP tot de mogelijkheden behoort.

Met vriendelijke groet,

Namens de leden van de fractie van D66 Ede,

Stephan Neijenhuis
Fractievoorzitter D66 Ede