“Nieuw” identiteitsbewijs na wijziging van geslachtsregistratie wordt (deels) gratis!

De gemeente Ede gaat leges vergoeden voor de aanvraag van een nieuw identiteitsbewijs na wijziging van geslachtsregistratie! Dat naar aanleiding van en brief van COC Midden Gelderland en vragen hierover van D66 . Daarmee laat de gemeente Ede zien dat ze mensen ondersteund in hun transitie.

In november vorig jaar (2022) vroeg raadslid Sam Elfvering het college om met een reactie te komen op een brief van COC Midden Gelderland. In deze brief vroeg het COC aandacht voor de stap van de gemeente Nijmegen om alle kosten die komen kijken bij het wijzigen van een geslachtsregistratie te vergoeden.

Het college zet wat D66 betreft een mooie eerste stap om te laten zien dat de gemeente Ede mensen ondersteund in hun transitie. Echter heeft het college besloten om alleen de kosten voor leges te vergoeden en ook alleen voor mensen die gebruik kunnen maken van de bijzondere bijstand. Wat D66 betreft doet de gemeente er alles aan om eventuele drempels weg te nemen die mensen in de weg staan bij hun transitie.

Daarom stelt raadslid Sam Elfvering opnieuw vragen. Graag horen we van het college of ze bereid zijn om ook de kosten te vergoeden van de deskundigenverklaring (100-250 euro). Deze kosten vormen namelijk een grotere drempel voor mensen in transitie dan de kosten voor leges. Ook ziet D66 graag dat iedereen die zijn geslachtsregistratie wijzigt de kosten daarvan vergoed krijgt, ongeacht het inkomen.