Marjolein Harbers stopt als raadslid

Lees hier de brief van Marjolein Harbers aan de leden van D66 Ede over haar vertrek als raadslid.

Via deze weg deel ik jullie mee dat ik per eerstvolgende raadsvergadering – tot mijn spijt – mijn raadszetel afsta. Een moeilijk besluit dat ik niet lichtzinnig heb genomen.
 
De afgelopen maanden heb ik mijn raadslidmaatschap gecombineerd met mijn nieuwe baan bij de Gemeente Utrecht – een combinatie die veel van mij heeft gevraagd. Ik heb de conclusie getrokken dat ik hierdoor helaas minder tijd kan investeren in het raadswerk dan ik voor ogen had. Het raadslidmaatschap zie ik als een grote verantwoordelijkheid en eer, die een onvermoeibare inzet vereist, zowel in de raadszaal als daarbuiten. Die verantwoordelijkheid kan ik nu niet naar behoren vervullen zonder mijn eigen grenzen te overschrijden.
 
Ik wil alle leden van harte bedanken voor het vertrouwen en steun in de partij. Ik heb het volste vertrouwen dat de fractie in vernieuwde samenstelling de stem van D66-kiezer zal blijven laten horen.

Groet,
Marjolein Harbers

Namens de fractie

Fractievoorzitter Stephan Neijenhuis:

Vanuit de fractie vinden we het erg jammer dat we Marjolein zullen moeten gaan missen. De afgelopen tijd heeft zij laten zien een betrokken raadslid te zijn. Marjolein heeft een passie voor gelijke kansen, vooral op het gebied van gezondheid. Haar visie en ideeën daarvoor zullen ook na haar vertrek de fractie van D66 Ede blijven inspireren. We betreuren dat zij afscheid moet nemen van de raad en de fractie, maar hebben alle respect voor het moeilijke besluit dat zij moest nemen. In haar plaats zal Freek Jan Koekoek raadslid worden. We wensen hem succes toe om als raadslid voort te bouwen op het vele werk dat hij tot nu toe als fractievolger heeft gedaan voor D66 Ede.