Keti koti vieren, ook in Ede

Ieder jaar op 1 juli staan we in Nederland stil bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en de (toenmalige) Nederlandse Antillen. Op deze dag wordt de slavernij herdacht en de vrijheid gevierd. D66 wil dat de gemeente ook in Ede aandacht besteedt aan de herdenking van de afschaffing van de slavernij.

Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij heeft beëindigd. In Wageningen en Veenendaal wordt dit jaar expliciet stilgestaan bij dit belangrijke historische moment. Ook Edenaren hebben voorouders die tot slaaf gemaakte waren. Daarom en omdat het in het algemeen belangrijk is stil te staan bij de effecten die de slavernij heeft gehad en nog steeds heeft voor veel mensen, is het wat D66 betreft belangrijk dat we ook in Ede stilstaan bij Keti Koti.

Daarom stelt D66-raadslid Sam Elfvering de volgende raadsvragen:

  • Bent u van plan om op 1 juli 2023 als gemeente stil te staan bij Keti Koti? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om vanuit de gemeente jaarlijks stil te staan bij de viering van Keti Koti en daarbij lokale organisaties te betrekken?
  • Online is te lezen dat Astrant/Ede Pride kijkt naar een mogelijkheid om Keti Koti een plek te geven binnen de Pride aangezien de Pride dit jaar op 1 juli wordt georganiseerd? Bent u bereid contact hierover op te nemen met Astrant en te kijken hoe vanuit de gemeente bijgedragen kan worden aan de viering van Keti Koti?
  • Tijdens een informatieve sessie over lokaal antidiscriminatiebeleid (12 januari 2023) is door wethouder Bijl aangegeven dat er wordt gewerkt aan het opzetten van een actief antidiscriminatiebeleid in Ede. Kunt u aangeven hoe het nu staat met het antidiscriminatiebeleid in Ede?
  • Op welke wijze wordt de raad betrokken bij het vormgeven van het antidiscriminatiebeleid? Kan het college hier een planning bij aangeven?