Goed onderwijs verdient een goed lokaal

Op 5 oktober – de dag van de leraar – 5 oktober was er een debat over basisschoolonderwijshuisvesting Ede. Aangevraagd door D66. Toepasselijk, want de leraren in Ede verdienen een goede werkomgeving en mogen niet hun lunchruimte opofferen voor een lokaal.

Lunchruimte wegbezuinigd

In maart 2023 deed D66 een noodoproep naar het college over het grote lokalentekort. Dit deden we namens de basisscholen, aangezien veel directeuren in Ede en Bennekom geen plek konden aanbieden aan ouders die hun kinderen wilden inschrijven. Ook kregen we signalen dat leraren hun lunchruimte moesten opofferen. Of gymlokalen en gemeenschappelijke ruimtes moesten worden ingezet als lokaal. Ieder kind verdient voldoende ruimte om te kunnen leren. En iedere leraar gewoon een lunchruimte.

Plan voor voldoende ruimte

Na vragen van D66 liet een memo duidelijk de ernst zien. Zeker 10 van de 55 basisscholen zitten veel te krap. We vinden het goed dat er tijdelijke noodlokalen komen, maar volgens D66 is het onderwijshuisvestingbeleid niet proactief genoeg geweest afgelopen jaren.

Daarom vroeg D66 een debat aan over onderwijshuisvesting. D66 deed de volgende voorstellen om tot oplossingen te komen voor scholieren en leraren:

  • Zorg voor toekomstgericht onderwijsbeleid dat meegroeit met de gemeente. Als we plannen hebben zoals 9000 extra huizen in Ede, dan moeten we het onderwijsbeleid daar ook op aanpassen. 
  • Voldoende basisscholen voor ieder kind. Zorg goede verdeling van verschillende soorten basisscholen, zoals een openbare school op veilige fietsafstand voor ieder Edes kind.
  • Ouders en kinderen zouden niet te ver moeten hoeven fietsen. Handhaaf de norm dat een kind van 8 jaar veilig naar school zou moeten kunnen fietsen, zoals de eerder aangenomen D66-motie uitspreekt.
  • Bouw ruime scholen zodat leerkrachten kunnen werken in een fijne omgeving, met een ruim lokaal en eigen personeelsruimte. 
  • Pas de normen aan, zodat ook kleine scholen voldoende ruimte hebben. Op papier krijgt een school van 50 leerlingen twee lokalen, maar dan zouden ze groep 1 tot en met 4 in één lokaal les moeten geven. Dat werkt niet. 
  • Zorg dat bouwprojecten voor huisvesting doorgaan, zoals op de kazerneterreinen. Anders zet dit andere scholen onder druk.
  • Houd rekening in het beleid met onderwijshuisvesting nieuwkomers. De Schakel bestaat inmiddels 12 jaar en er is vijf keer verhuisd. Er blijft onzekerheid hoe lang nieuwkomerskinderen en leraren in de Koepelschool kunnen blijven. 
  • Neem ook gymlokalen mee in de visie. We zien dat er nu niet voldoende gymlokalen zijn in alle wijken.