Geen eigen bijdrage jeugdzorg na een echtscheiding

Wethouder Leon Meijer deed bij Omroep Gld de oproep een eigen bijdrage te gaan vragen bij jeugdzorg als de ouders gescheiden zijn. D66 heeft hier sterke bedenkingen bij. D66-fractievoorzitter Stephan Neijenhuis stelde raadsvragen.

Uithuisplaatsingen zijn al zeer ingrijpend

Uithuisplaatsing is een zeer ingrijpende en vaak traumatische gebeurtenis voor kinderen én hun ouders. Daarbij moet de gemeente alles op alles zetten om het welzijn van het kind voorop te stellen en zo snel mogelijk te werken naar een verantwoorde terugkeer in het ouderlijk gezin. Tegelijkertijd weten we dat in Nederland relatief veel uithuisplaatsingen plaatsvinden. En afgelopen jaar kwam een kritisch rapport aan het licht van de heer Woittiez waaruit bleek dat fouten in de waarheidsvinding onder uithuisplaatsingen geen incident maar een patroon zijn.

Zorgelijke achtergrond

Tegen die zorgelijke achtergrond doet wethouder Meijer het voorstel om een eigen bijdrage bij uithuisplaatsingen te hanteren voor ouders, mits deze gescheiden zijn. Eerder dit jaar noemde wethouder Meijer al de suggestie dat gescheiden ouders moesten meebetalen aan de jeugdzorg, maar het College nam daar in antwoorden op raadsvragen van het lid Van Wolfswinkel weer afstand van door te stellen dat hij alleen “geen tegenstander” was en dat er vanuit het College (nog) geen acties zouden worden ondernomen om dit te realiseren. Uit deze uitspraken blijkt echter wel dat de wethouder hier expliciet voorstander van is. En in tegenstelling tot de eerdere suggestie van onderzoeksbureau AEF, spreekt Omroep Gld hier van een voorstel van de wethouder zelf. Dit voorstel wordt echter niet toegelicht en is ook niet gedeeld met de raad. AEF doet overigens alleen een voorstel voor een algemene eigen bijdrage voor jeugdhulp en niet specifiek voor uithuisplaatsingen en al helemaal niet specifiek voor gescheiden ouders.

Vraag om duidelijkheid

Aangezien de wethouder namens de VNG (en daarmee ook namens de gemeente Ede) onderhandelt over de hervormingsagenda jeugd, wil de D66-fractie eerst duidelijkheid over dit voorstel voordat de wethouder hiervoor steun gaat proberen te werven in Den Haag of andere acties onderneemt.