D66 wil snelle aanpak lokalentekort

D66 Ede wil snel actie voor het grote lokalentekort bij sommige scholen in Ede. De fractie van D66 Ede heeft verschillende signalen gekregen van basisschooldirecteuren en schoolbesturen CNS, SKOVV en Proominent over tekorten aan klaslokalen. Door de onzekerheid over uitbreiding, is er veel onrust bij de scholen en weten ouders niet of hun kind kan instromen.

Snel debat

D66 heeft gevraagd om een debat. Dit heeft ervoor gezorgd dat zaken in een versnelling zijn gekomen. De wethouder heeft een memo gedeeld met de gemeenteraad waarin duidelijk staat dat
er tekorten zijn op het Kazerne terrein, Enka terrein, Bennekom en in Kernhem. Daarnaast zijn er twee ambtenaren bijgekomen op huisvesting en zijn er middelen toegezegd voor noodlokalen.

Noodlokalen

Het huisvestingstekort heeft ook invloed op alle leerlingen en leerkrachten van de 10 basisscholen. De gemeenschappelijke ruimte, peutergymlokalen en personeelsruimte worden opgeofferd voor
lokalen. Goede huisvesting met goede lokalen en een personeelsruimte cruciaal is voor het aantrekken en behouden van leraren. Daarnaast is er een forse overschrijding is van het aantal
kinderen per lokaal. Getallen van boven de 30 zijn eerder regel dan uitzondering. Ouders staan onder druk staan aangezien ze niet weten waar ze hun kinderen op een redelijke afstand van huis naar school kunnen brengen.

Kijk naar lange termijn

Raadslid Louke Koopmans vindt ook dat er een pro-actief langetermijnbeleid moet komen in verband met de oplopende instroomcijfers en aanmeldingen van leerlingen die nog geboren moeten worden bepaalde wijken in Ede. “Het plaatsen van noodlokalen is een tijdelijke oplossing, we moeten goed kijken waar de behoefte ligt en goede kwalitatieve lokalen aanbieden”. In september spreken we hierover tijdens een debat.