D66 Doesburg in Dialoog

Op 10 maart stond het toegankelijkheidsrapport van de SGRD op de agenda tijdens de commissie.

SGRD op de agenda

Op 10 maart stond het toegankelijkheidsrapport van de SGRD op de agenda tijdens de commissie. Bij de behandeling van ingekomen stukken zorgt D66 Doesburg altijd voor een open gesprek met de afzender.

Direct na de ontvangst van het rapport hebben Rabia Tekin en Laszlo Glásek, een afspraak gemaakt met de afzender om samen alle knelpunten door te nemen en de routes te inspecteren.

Op een zondagochtend hebben zij gezamenlijk de route gewandeld, waarbij zij alle mogelijke obstakels hebben geïdentificeerd en besproken.

We geloven in het belang van directe betrokkenheid en actie om onze gemeenschap toegankelijker te maken voor iedereen.