Beinum NW geen goed plan

Beinum NW vinden wij geen goed plan.

Reden 1

We vinden de aanpak op voorhand het terrein aan te wijzen als een mogelijke bouwlocatie verkeerd. Het is de verkeerde volgorde. Eerst hoort er een weloverwogen plan voor de gehele gemeente gemaakt te worden. Maak een afweging in de woonvisie wat je waar en hoe wilt gaan bouwen. Eerst een plan maken en dan tot actie overgaan.

Reden 2

Wij maken ons ernstige zorgen over de plannen die er nu zijn. D66 wil graag extra woningen voor starters en jonge gezinnen. Wij vrezen dat die er met deze plannen er niet van gaat komen. Wij stellen kwaliteit boven kwantiteit. Wij denken dat we een kans missen om extra kwaliteitseisen te stellen aan de omgeving en de architectuur. En waarom denken wij dat? Omdat er nu al randvoorwaarden met de projectontwikkelaars zijn afgesproken. Wij vrezen dat zal blijken dat de raad die randvoorwaarden straks niet meer kan bijstellen.