Game on

Beeld: Susanne Kerkdijk

Beleidsevaluatie

Afgelopen donderdag was de raadstafel Beleidsevaluatie Regenbooggemeente. Een onderwerp dat D66 Deventer in haar grondbeginselen heeft staan. Iedere inwoner in Deventer moet zich veilig en welkom voelen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, hoe je er uit ziet of van wie je houdt. Daarom is het binnen de Diversiteit & Inclusie zo belangrijk dat het Regenboogbeleid een prominente plek inneemt.

Boodschap

Het welbevinden van de inwoners van Deventer overstijgt de fracties in de Raad. Samen met de VVD heeft D66 Deventer in de persoon van raadslid Susanne Kerkdijk een ludieke actie bedacht. Een actie met een belangrijke boodschap. Door wethouder Rob de Geest een regenboogbal en een regenboogtenue aan te bieden, smelten we zijn liefde voor voetbal en zijn portefeuille Regenbooggemeente samen. Wethouder de Geest nam het heel sportief op. De bal ligt nu bij de wethouder. Kom in beweging! Laat de inwoners van Deventer zien dat wij een Regenbooggemeente zijn!
 

Susanne Kerkdijk zal het niet bij deze ludieke actie laten. De komende raadsperiode zal zij de verantwoordelijk wethouder als spelverdeler actief blijven benaderen om de ambities in het Regenboogakkoord in daden en resultaten om te zetten. In de raadstafel liet Susanne al merken veel vuur te hebben voor dit thema. En dat wil zij tijdens haar raadsperiode omzetten in daadkracht.
 
Deventer wordt een zichtbare en veilige Regenbooggemeente, daar gaat D66 voor!