Marke Zuid weer een stap dichterbij naar energieneutraal!

Met algemene stemmen heeft de Raad ingestemd met het amendement van oa D66 waarmee het College de opdracht heeft om in de voorjaarsnota de opties ENG en BREAAM voor de Marke Zuid op te nemen. 

Energieneutraal

Op 8 november 2017 is het College al opgedragen om tenminste BREAAM-ambitie als uitgangspunt te nemen. Stichting Carmelcollege is momenteel bezig met de uitwerking van de school van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp. Het is daarom van belang dat er nu een keuze wordt gemaakt over BREAAM en EnergieNeutraalGebouw (ENG), zodat dit kan worden meegenomen naar definitief ontwerp. Tegelijkertijd wordt voor de gemeentelijke maatschappelijk vastgoedportefeuille gewerkt aan een actualisatie van het investeringsprogramma en portefeuillestrategie verduurzaming. Het bepalen van het ambitieniveau wordt daarin meegenomen. 

ENG, BENG en BREAM

Voor zowel schoolgebouwen als sportgebouwen, is het kiezen voor Energie Neutraal Gebouw (ENG) van meerwaarde. ENG draagt bij aan de klimaatdoelen en zorgt voor lagere energielasten. Het College gaat nu de aanvullende budgetvraag om van het huidige duurzaamheidsniveau BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) naar ENG (Energie Neutraal Gebouw) en BREAAM bij de raad bij de 1e kwartaalrapportage 2023 voorleggen. BREAAM heeft een bredere betekenis dan energieneutraal en gaat bv ook over gebruik van herbruikbare bouwmaterialen. 
 
D66 houdt blijvend vinger aan de pols om te zorgen dat Marke Zuid minimaal een EnergieNeutraalGebouw wordt.