Deventer komt met een herijking van visie hoofdwegen-structuur! 

Bij de begrotingshandeling heeft D66 een amendement ingediend voor een herijking van de hoofdwegenstructuur. Het amendement is aangenomen met maar liefst 28 stemmen voor! 

Woningbouw en verkeer

Woningbouw heeft gevolgen voor het verkeer
We willen in Deventer 11.000 woningen bouwen. Het aantal inwoners zal toenemen. Zowel binnen de bebouwde kom als in de dorpen. Dat heeft gevolgen voor waar en hoe de inwoners zich verplaatsen per auto, fiets of te voet. Er zijn al enkele erg drukke wegen in de gemeente; wordt het daar nog drukker en wat kunnen we daar aan doen? Moeten er meer parkeerplaatsen komen (fiets en auto) en zo ja, waar? Al dat soort vragen moeten we nu stellen en met antwoorden komen. In het verleden zijn eerdere verkeersanalyses verricht en de laatste analyse van de hoofdwegenstructuur dateren uit 2007 en 2010 (het bereikbaarheidsconclaaf).  Met alle plannen is het nu de hoogste tijd dat oude inzichten worden herijkt en geactualiseerd aan de huidige situatie. 

Knelpunten voorkomen

Bestaande knelpunten oplossen en nieuwe knelpunten voorkomen
De analyse moet inzichten bieden voor de mogelijkheden om het Hanzetrace en de N348 te optimaliseren, de fietsroutes naar en binnen het centrum, de parkeeropgaven voor auto en fiets in/rond het centrum.  Daarbij wordt ook bezien welke oplossingen zich aandienen voor het tracé langs de IJssel (Pothoofd-Welle-Onder de Linden) voor diverse knelpunten die reeds op dit moment worden ervaren, zoals de aanleg van een nieuwe fietsroute langs IJssel naar de Zutphenseweg vanaf de oversteek Pothoofd, een betere overstreekbaarheid van de Welle op diverse plekken, en de mogelijkheden om de openbare ruimte te vergroenen. Het college moet nu eerst met een plan van aanpak komen over het onderzoek dat door de Raad zal worden vastgesteld. 
 
D66 houdt blijvend de vinger aan de pols over de voortgang van de herijking.