Uitsluitend ecologische bestrijding eikenprocessierups

Op 14 september 2022 heeft de raad gesproken over de ecologische bestrijding van de eikenprocessierups. 
De bestrijding van de EPR gebeurt nu zowel met biologische bestrijdingsmiddelen (nematoden en wegzuigen nesten) als het gif Xentari. 

Waarom deze motie

Xentari is ook voor de natuurlijke vijanden van de EPR giftig waardoor het gebruik ook het gebrek aan natuurlijke vijanden in stand houdt of vertraagt; 
Gezien de huidige staat van de biodiversiteit, het klimaatvraagstuk en de beperkte gezondheidsschade door de EPR, vergt volgens D66 het bevorderen van de biodiversiteit de hoogste prioriteit; 
De bestrijding van de EPR gebeurt nu zowel met biologische bestrijdingsmiddelen (nematoden en wegzuigen nesten) als het gif Xentari. 

B&W

Met de aangenomen motie heeft de gemeenteraad het college B&W opgedragen: 

  • Om de uitkomsten van hun onderzoek over de huidige aanpak in relatie tot de overlast en bestrijding van EPR in het najaar van 2022 te delen met de gemeenteraad. 
  • Een plan van aanpak op te stellen en in het eerste kwartaal 2023 aan de raad voor te leggen waarbij de bestrijding van de EPR uitsluitend op ecologisch verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en het gebruik van Xentari of andere gifsoorten per 1-1-2024 niet meer wordt ingezet. 
  • In dit plan vast te leggen dat nematoden alleen worden ingezet als het andere diersoorten niet treft en bij voorkeur bij locaties waar de meeste overlast is (bijv. scholen)
  • De mogelijke meerkosten voor adequate bestrijding van de EPR inzichtelijk te maken en met structurele dekkingsvoorstellen aan de raad te komen voor deze meerkosten.

De weg is nu mede door D66 Deventer vrij om in Deventer de bestrijding van de eikenprocessierups op een doelmatige en effectieve manier kunnen uitvoeren.