Duidelijk stilstaan bij kansengelijkheid, bestaanszekerheid en gezond leven 

Tijdens de Raadsvergadering van woensdag 24 mei is de door D66 ingediende motie “integraal beleid = integraal afwegen” met 38 stemmen voor aangenomen.

Want meedoen op het gebied van cultuur kan effect hebben op krijgen van gelijke kansen. Of hoe we met elkaar Deventer inrichten kan ook effect hebben op de gezondheid van mensen.

De motie – mede ingediend door de fracties van de SP, Deventer Sociaal, CDA en DENK – maakt het mogelijk om in Deventer de volgende stap gaan zetten om dus duidelijker stil te staan bij kansengelijkheid, bestaanszekerheid en gezond leven. We kijken als D66 uit naar de volgende stap om hier mee aan de slag te gaan.

Een goede ontwikkeling, omdat de motie oproept om de verwachte effecten van voorgenomen beleid mee te nemen  bij Raadsvoorstellen langs de drie doelstellingen van het Preventieplan van de gemeente Deventer;

  • vergroten kansengelijkheid voor onze inwoners;
  • positieve bijdrage leveren aan herstellen van bestaanszekerheid;
  • en gezond leven makkelijker maken.

Door in de gemeenteraad hier duidelijk bij stil te staan,  ervaren we beter wat keuzes voor effect kunnen hebben, over alle afdelingen in de gemeente  heen. En dat is belangrijk, omdat het leven van onze inwoners zich niet beperkt tot enkele afdelingen binnen de gemeente, maar allesin verbinding met elkaar staat.