D66 wil snel steun voor de Ulebelt

De Ulebelt, het centrum voor natuur- en milieueducatie & kinderboerderij, verkeert in zwaar weer. In een brief en een presentatie aan de raad, heeft de Ulebelt haar problemen uitgelegd. Het komt er kort gezegd op neer dat diverse structurele zaken (zoals huurhoogte) niet goed zijn geregeld, en er sprake is van eenmalige tegenvallers door Corona, door ziekte van de directeur en door tegenvallers in het onderhoud van gebouwen en terrein. Dit maakt dat de Ulebelt moest interen op haar eigen reserves. Die zijn nu vrijwel op en een faillissement dreigt. De noodklok is geluid.

College wil onderzoek

Het college heeft aan de raad laten weten te willen onderzoeken hoe de Ulebelt de problemen kan aanpakken. Een onafhankelijk onderzoek moet een realistische strategische toekomstverkenning uitvoeren naar de Ulebelt en met adviezen komen hoe de Ulebelt structureel kan blijven doordraaien. Dit onderzoek wordt nu voorbereid en gaat een half jaar duren. Dit najaar (september) moet het onderzoek met aanbevelingen klaar zijn.

D66 steunt onderzoek, maar wil ook acute steun voor de Ulebelt

D66 is voor het onderzoek omdat dit goede adviezen kan bieden om de organisatie op orde te krijgen. Maar D66 ziet ook dat de Ulebelt inmiddels in grote nood zit zonder eigen reserves en het komende half jaar nauwelijks kan overleven. De Ulebelt heeft acuut behoefte aan een bijdrage van circa 2 ton om dit jaar overeind te blijven. D66 wil niet wachten op een extern onderzoek dat over een half jaar bevestigt dat dit acute probleem er is. Acute knelpunten moeten acuut worden aangepakt opdat er een toekomst kan blijven voor de Ulebelt.

D66 dient motie in om per onmiddellijk een helpende hand te bieden

De Ulebelt is een belangrijke organisatie om inwoners van Deventer met raad en daad terzijde te staan om bv de eigen woning te verduurzamen. Het is ook een aantrekkelijke kinderboerderij en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. D66 wil de Ulebelt niet laten omvallen. Daarom komen we met een motie waarmee het college wordt opgeroepen om dat onafhankelijke onderzoek te laten uitvoeren en daarnaast per onmiddellijk een schenking van 2 ton te geven aan de Ulebelt om de acute problemen te verhelpen. Met de kennis uit het onderzoek kan de Ulebelt daarna aan de slag om weer een gezonde toekomst op te bouwen.