Beëindigen contract Gazprom Energy NL

Net als vele andere overheidsinstellingen willen wij als D66-fractie af van het gemeentelijk energiecontract dat wij hebben met Gazprom Energy NL. We willen natuurlijk niet indirect bijdragen aan de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne. Omdat de overeenkomst na een collectieve aanbesteding (10 gemeenten) is gegund, is afstemmen met de andere gemeente voor de opzegging noodzakelijk. Het beëindigen van het contract leidt mogelijk tot een extra vergoeding aan Gazprom en tevens kan zij opnieuw tegen een hogere waarde het gas opnieuw verkopen. We bereiken hiermee een averechts effect.

Er wordt nu collectief uitgezocht welke mogelijkheden we hebben om het juiste effect te bereiken. Hierbij de link naar de raadsmededeling van het college van B&W.