“We zijn op de goede weg” – terugblik Joren Noorlander op stadsontwikkeling 2022

Beeld: Marten Kooistra

D66-raadslid Joren Noorlander blikte tijdens de behandeling van de Programmarekening 2022 vandaag terug op het gebied van stadsontwikkeling. “Er moeten nog zeker meer woningen bij, maar er zijn belangrijke stappen gezet,” zegt Joren Noorlander. Ook kijkt hij vooruit: “Gelukkig liggen er genoeg plannen voor het versnellen van de woningbouw de komende jaren. Laten we met inwoners, ontwikkelaars en hulp van het Rijk van Den Haag voor veel meer mensen een prettige woonstad maken.”

Lees hieronder zijn hele inbreng.

We zijn op de goede weg met het bouwen van woningen in de stad. Ondanks dat we de 4000 woningen per jaar nog niet halen, is onder andere de ontwikkelvisie Laakhavens vastgesteld, zijn verschillende projecten op de Binckhorst gestart en is, niet te vergeten, de omgevingsvergunning voor The Grace afgegeven. Dit zijn grote projecten die belangrijk zijn voor de stad en hier moeten er meer van volgen. Ondanks dat wij over het tracé voor de HOV-lijn op de Binckhorst in 2023 hebben besloten, wil ik dit succes toch even benoemen, evenals de recent gekregen 150 miljoen extra van het Rijk voor de vergroening van de stad. 

In de begroting van 2022 werd gesteld dat er begonnen zou worden met het planologisch-juridisch traject voor het omgevingsplan 2.0 voor de Binckhorst. Het omgevingsplan zou meer dan de nu toegestane 5000 woningen mogelijk moeten maken. Hier zijn helaas nog geen stappen in gezet. Voor de doorontwikkeling is het belangrijk dat wij gebiedspaspoorten maken voor de gebieden waar de resterende woningen gaan komen. Zo stellen we betere kaders en geven we meer duidelijkheid aan bewoners, bedrijven en onszelf. Het lijkt mij goed om dat verder tijdens het Binckhorstdebat in augustus te bespreken. Om 4000 woningen per jaar te halen, lijkt een vlotte ontwikkeling van de Binckhorst mij essentieel. 

Verder zijn er meerdere plannen vertraagd en moeten wij ervoor zorgen dat er ruimte komt voor plannen om tot uitvoering te komen. Dat kan mede door een snellere uitplaatsing van hogere milieucategorie bedrijven die nu op een plek zitten waar eigenlijk woningbouw gepland is. We moeten zorgen dat die bedrijven daadwerkelijk een goede plek krijgen elders in de stad of regio. Hierbij zou het logisch moeten zijn dat bedrijven die ruimte maken voor woningbouw, voorrang krijgen bij hun verplaatsing naar een andere locatie op bijvoorbeeld een geschikter bedrijventerrein.

Daarnaast is beeldkwaliteit een discussiepunt geweest het afgelopen jaar. Wie controleert wat, wat doet welstand of een kwaliteitsteam en hoe vindt een eventuele nieuwe stadsbouwmeester een rol in beeldkwaliteit? Ervoor zorgen dat er continuïteit is in de beoordeling van beeldkwaliteit en dat er hoge standaarden worden nageleefd, is een doel. Graag zou D66 ook een betere borging en toetsing van het beeldkwaliteitsplan hebben bij de bouwprojecten. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld in het kwaliteitsteam plaats te maken voor een persoon die meegewerkt heeft aan opstellen van het beeldkwaliteitsplan.

Versnellen van de woningbouw is belangrijk voor het tegengaan van de woningnood. Maar gelukkig zijn er genoeg plannen voor de komende jaren. En ik hoop dat wij als gemeente mét ontwikkelaars, inwoners en eventuele hulp vanuit het Rijk voor veel meer mensen Den Haag een prettige woonstad kunnen maken.