“We staan op het punt om grote beslissingen te maken over de Binckhorst”

Joren Noorlander - Beeld: Martijn Beekman

“We staan op het punt om grote beslissingen te nemen over de toekomst van de Binckhorst”, zegt raadslid Joren Noorlander tijdens het commissiedebat over de wijk in ontwikkeling. Daarom kijkt hij ook vooruit naar belangrijke zaken, zoals voldoende de ontwikkeling van het waterfrontpark, evenementen en de gevaarlijke Maanweg. Lees hier zijn spreektekst terug.

Voorzitter,
Afgelopen week is er bekend geworden dat wij vanuit de BO (bestuurlijke overleggen) MIRT een dikke 800 miljoen ontvangen. Dit is goed voor Den Haag en goed voor de Binckhorst. Van een groot deel kan de tramlijn worden aangelegd. En die is nodig om de Binckhorst verder te ontwikkelen.

Dit betekent ook gelijk dat we op een belangrijk punt voor de doorontwikkeling zijn gekomen. Namelijk, de tweede tranche woningen, bedrijfsruimten en ruimte voor voorzieningen in het reserveringssysteem. 

Meer grip op de toekomst

Een goed werkend reserveringssysteem en het hebben van meer grip op de ontwikkelingen is denk ik iets wat commissiebreed leeft. Hier heb ik eerder ook een motie over ingediend. In het coalitieakkoord staat ook dat er een kwalitatieve toets toegevoegd moet worden aan de reserveringen. Hier zou ik graag van de wethouder een geschetst beeld willen hebben over hoe wij die toets gaan vormgeven en aan welke criteria zo’n toets moet voldoen. Ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld de verdeling tussen het aantal woningen, bedrijfsruimte, voorzieningen, duurzaamheid en de hoeveelheid groen bij de ontwikkeling, hier factoren in kunnen zijn. Het lijkt mij dan ook verstandig om met de commissie en het college te kijken of hier een verdeelsleutel of toets voor gemaakt kan worden. Kan de wethouder dit alvast in gang zetten?

Gebiedspaspoorten
Voorzitter, daarnaast zie ik een rol voor de gebiedspaspoorten voor meer sturing en grip vanuit de gemeente. Deze paspoorten moeten wel een mate van flexibiliteit voor de ontwikkelaar en het college bevatten, maar ook op gebiedsniveau kaders stellen. Vanuit deze commissie, maar ook van ontwikkelaars en vanuit inwoners hoor ik dat meer kaders gewenst zijn. Ik zou dan ook voor alle gebieden in de Binckhorst deze gebiedspaspoorten op willen stellen met hierin in ieder geval hoeveel voorzieningen, woningen en bedrijfsruimte deze gebieden bevatten, Hoeveel groen op maaiveld en groen op andere manieren ingevuld wordt en welke bebouwing moet blijven bestaan. Is de wethouder bereid om zo snel mogelijk te starten met het proces voor het opstellen van de gebiedspaspoorten voor alle gebieden op de Binckhorst?

Waterfrontpark
Voorzitter, dan het Waterfrontpark.  Ik ben bij afgelopen week bij een bijeenkomst in de Caballero Fabriek geweest waarin jonge architecten hun ideeën schetsten voor het park en de afvalkathedraal die nu aanwezig is. Een grote creativiteit was hier aanwezig en ik denk dat als wij bezig gaan met een gebiedspaspoort voor dit gebied. Dat wij misschien wel inspiratie hieruit kunnen putten. Hier duidelijk weten wat wij met het park willen, kan ook voor versnelling van het vergroenen zorgen. Je kunt namelijk, als de inkomsten uit de ontwikkelingen voor de openbare ruimte in fases binnen komt, het park dan in fases aanleggen. Wat mij betreft maken we na de planvorming gelijk een start met het Waterfrontpark, door al te zoeken naar een alternatieve locatie voor het fietsdepot en daar gelijk het eerste stuk aan te leggen. Ik vraag dan ook aan de wethouder om naar een alternatieve locatie voor het fietsdepot te zoeken en de commissie over locatie en kosten te informeren. 

Maanweg moet veilig voor de fietser

Voorzitter, op bijvoorbeeld Binckeiland wonen al inwoners van de Binckhorst. Ik sta in contact met deze bewoners en zij missen de respons vanuit de gemeente op hun visie op de Maanweg en het Junopark. Ik zou dan ook aan de wethouder willen vragen hierover met de bewoners in gesprek te gaan. Zelf zou ik nog extra aandacht willen vragen voor de onveilige fietssituatie op de Maanweg. Het kinderdagverblijf op het Maanplein is met de fiets niet goed te bereiken voor deze bewoners. Op de fiets moet je, of langs het voorbijscheurende verkeer op de Maanweg of omfietsen tussen de vrachtwagens van de Zonweg. Dat is met een kind zeer gevaarlijk. Gelukkig staat in de begroting dat er in 2023 begonnen gaat worden met de herinrichting van deze weg. Wat mij betreft is dit een van de eerste wegen die wij fietsveilig maken.

Beter OV is nodig

Dan de de voorzieningen in deze ontwikkelfase en de uitstraling van de Binckhorst. Het openbaar vervoer op de Binckhorst met lijn 26 en 28 is mager. Dit komt mede doordat er haltes zijn verplaatst. Bewoners op Binckeiland moeten nu 2x zo lang lopen om bij een bushalte te komen. Zou er gekeken kunnen worden naar het OV en een verbetering van de spreiding van de haltes? 

Binckhorst bruisende plek voor evenementen

Het nu aantrekkelijk maken van de Binckhorst lijkt mij een prioriteit. Dit kan door de vorm van tijdelijke initiatieven of ‘placemaking’. De voormalige asfaltcentrale vind ik een geweldige plek in de Binckhaven. Hier heb ik eerder in een vorig Binckhorstdebat al aandacht aan geschonken. Dit zou wat mij betreft een geweldige plek zijn voor evenementen. Nu staan daar nog niet veel woningen en een aantal keer per jaar een vergunning afgeven voor een festival, feest of ander evenement zou levendigheid in de Binckhorst kunnen brengen en mensen kennis kunnen laten maken met de Binckhorst. Hierdoor gaat de plek al leven. Wil de wethouder met de eigenaar van dit terrein in gesprek gaan of dat ook bij hen wenselijk is en deze locatie eventueel tijdelijk beschikbaar maken voor evenementen, de Escherhal mag hier wat mij betreft ook bij betrokken worden. Al is die weer van een andere eigenaar.

Belangrijke keuzes voor de toekomst

Ik heb het gevoel dat we nu op een punt staan om belangrijke keuzes te maken voor dit gebied. Vandaar ook de hoeveelheid aan input die ik heb vandaag. Maar ik hoop dat we vooruit kunnen gaan en door zelf beter te schetsen wat wij nou willen op de Binckhorst, de ontwikkeling van de Binckhorst te versnellen